အေလးမ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ O2 Magnetic Dumbbell

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/14/2013 06:51:00 PM


ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံမွ ဉာဏ္ေျပးေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ို႕ တီထြင္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းေလးသည္ အမွန္တကယ္ အေလးတံုးႀကီးမ်ား မလိုအပ္ဘဲ အေလးမ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစမည္ဟု သိရသည္။

အေလးမ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ O2 Magnetic Dumbbell
O2 Magnetic Dumbbellဟု အမည္ေပးထားသည့္ ကိရိယာငယ္ေလး တစ္ခုသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး တပ္ဆင္ႏုိင္သည့္ အားကစားရံုႀကီးအျဖစ္ တင္စား ညႊန္းဆိုေလာက္စရာ တီထြင္မႈ ျဖစ္လာသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံမွ ဉာဏ္ေျပးေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ို႕ တီထြင္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းေလးသည္ အမွန္တကယ္ အေလးတံုးႀကီးမ်ား မလိုအပ္ဘဲ အေလးမ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစမည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ပစၥည္းေလးမွာ ကြင္းငယ္ေလး (၄)ခုသာျဖစ္ၿပီး လက္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ (၂)ကြင္း တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ တပ္ဆင္ရာတြင္ တံေတာင္ဆစ္၏ အထက္နားတြင္ (၁)ကြင္းႏွင့္ တံေတာင္ဆစ္၏ ေအာက္နားတြင္ (၁)ကြင္း တပ္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ကြင္းေလးမ်ားၾကား ျဖာထြက္လာသည့္ သံလိုက္စက္ကြင္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အေလးတံုးကို မထားသကဲ့သို႔ လက္အေကြးအဆန္႔ကို အားစိုက္ေစရသည္။

သံလုိက္စက္ကြင္း၏ စြမ္းအားကို ခလုတ္ျဖင့္ အလြယ္တကူ အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရာ အမွန္တကယ္ အေလးတံုး မရွိဘဲႏွင့္ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေလးတံုးမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ ကစားသည့္ႏွယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ျဖည့္တင္းအားသြင္းေပးရေသာ အဆိုပါ ကိရိယာငယ္ေလးသည္ သံလိုက္စက္ကြင္း အတိုးအေလွ်ာ့ ခ်ိန္ညွိမႈျဖင့္ (၃)ကီလိုဂရမ္မွ (၂၄)ကီလိုဂရမ္ၾကား အေလးခ်ိန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေလ့က်င့္သကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ O2 Magnetic Dumbbellသည္ သံလိုက္စက္ကြင္း၏ သေဘာသဘာဝကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ကာ ဖန္တီးထားသည့္ ကိုယ္ေပ်ာက္ အေလးတံုးဟု ညႊန္းဆိုႏုိင္သည္။ယင္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အားကစားရံုတြင္ အေလးမသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ အေလးခ်ိန္ အတိုးအေလွ်ာ့အတြက္ တကူးတက ေရႊ႕ေျပာင္း တပ္ဆင္ရမႈမ်ိဳး မလိုေတာ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ မိမိ အေလးမ ကစားေနသည့္ အႀကိမ္ အေရအတြက္ကို ယင္းကိရိယာငယ္ေလးက အာရံုခံ မွတ္သားေပးသျဖင့္ အေလးမ ကစားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ မည္မွ်ရွိသည္ကို မွတ္သားရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ယခုပစၥည္းကို ေစ်းကြက္ တင္ရန္ စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေသးငယ္က်စ္လစ္သည့္ တည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ သြားေလရာ အလြယ္တကူ ယူေဆာင္သြားႏုိင္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ အဆိုပါ ပစၥည္းေလးကို ကြတ္မင္း တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဆူဟြန္ယြန္း၊ ဟြန္ဆုတ္ခ္ကင္မ္ႏွင့္ ဂၽြန္ယြန္လီတို႔က ဖန္တီးခဲ့ျခင္းဟုလည္း သိရွိရသည္။