ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို ထပ္မံလက္မခံႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/01/2013 10:34:00 AM

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိမ္းေရွာင္လာေသာ ဘဂၤါလီ အမ်ားအျပားကို လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထပ္မံေရာက္ရွိလာမည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ထပ္မံလက္ခံႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ေျပာဆိုလိုက္သည္ဟု The Daily Star ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Dipu Moni က ထိုအေၾကာင္းကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးအတြက္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ မၾကာေသးမီက သြားေရာက္အၿပီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးက သူ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရသည့္အတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၀၀၀၀ ခန္႔ ခိုလႈံလ်က္ ရွိသည္။

ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခိုလႈံ၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီဦးေရသည္ သိန္းဂဏန္းထက္ မနည္းႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး ကိုယ္စားလွယ္အား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာ၏ အေျဖသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာသာ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကသာ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာအျဖစ္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရအေနျဖင့္မူ အဆုိပါ ဒုကၡသည္မ်ားကို အေျခခံ ၄ တန္းအထိ အခမဲ့ ပညာသင္ေပးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ပညာသင္ေပးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ၎တို႔၏ ေနရပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း Dipu Moni က ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး ကိုယ္စားလွယ္ Stir က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနျဖင့္ ယခုလို ဒုကၡသည္ေပါင္း မ်ားစြာကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ထိ ၾကာျမင့္ေအာင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဘဂၤါလီအေရး ကိစၥသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေသာ လူ၀င္မႈျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကမူ ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခိုး၀င္ခဲ့သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

EMG