အင္းဆက္ပိုး တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသူ အမ်ဳိးသမီး မ်က္ႏွာအတု တပ္ဆင္ အသံုးျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/01/2013 05:39:00 PMစေကာ့တလန္ႏုိင္ငံမွ လူမႈဝန္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အသားစား အင္းဆက္တစ္မ်ဳိး ကူးစက္တုိက္ခိုက္ ခံရမႈေၾကာင့္ သူမ၏မ်က္ႏွာမွာ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္မ်ား ျပဳလုပ္ဖန္တီး ထားသည့္ မ်က္ႏွာတုကုိ တပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီဟု သိရသည္။
အသက္ ၅၄ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ေလာ့ဂ်က္သည္ ဇာထုိးပန္းထုိး အတတ္ပညာျဖင့္ လူမႈေရးအသင္းမ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိေစရန္ ကူညီေပးသူ တစ္ဦးဟု သိရသည္။ သူမသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ေရခ်ဳိးခန္း၌ ေခ်ာ္လဲ က်ရာမွ မ်က္ႏွာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ယင္းဒဏ္ရာတြင္ အသားစား အင္းဆက္တစ္မ်ဳိး ကူးစက္ခဲ့ရာမွ ေနာက္ပုိင္း တြင္ သူမ၏ မ်က္ႏွာအစိတ္အပုိင္း အမ်ားစုကုိ ဖယ္ရွားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမ၏မ်က္ႏွာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ မဖယ္ရွားပါက အသားစား အင္းဆက္ပုိးသည္ သူမ၏ကုိယ္တြင္း အဂၤါမ်ား အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ရာမွ အင္းဆက္ပုိးကူးစက္ ခံထားရသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ေလာ့ဂ်က္သည္ သူမ၏ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာကုိ ေနရာျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ငါးႏွစ္ၾကာခန္႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ခံယူခဲ့ ရၿပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ဆရာဝန္မ်ားက သူမအတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ မ်က္ႏွာအတု တစ္ခုကုိ တပ္ဆင္ထား လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
Myawady