ေရႊဂက္(စ္)ျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၅ မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ေပးေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/15/2013 11:29:00 AM
ေရႊဂက္(စ္)ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲခႏႈန္းထားကို ႏွစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။ ယင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲခႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထြေထြ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေရႊဂက္(စ္)ျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴတစ္ၿမိဳ႕လုံး သာမက စီမံကိန္းပါ အနီးအနား ေက်းရြာ ၂၁ ရြာသို႔လည္း မီးေပးရန္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာကို စတင္မီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးရန္အတြက္ ေက်းရြားမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီတာအုိးမ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မီးလင္းေရး ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးမႈကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းမွ တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးတင္ေအာင္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး သုံးစြဲခအျဖစ္ မီတာခ တစ္ယူနစ္မွ ၁၀ ယူနစ္ထိ က်ပ္ ၃၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး၊ ၁၀ ယူနစ္အထက္ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားကို ၿမိဳ႕မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမွ က်ပ္ ၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ နာရီ ၂၀ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယခင္က ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ မီတာအလံုးေပါင္း ၃၈၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း မီတာခ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ လာေရာက္မီတာ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားျပားေနၿပီး မီတာအလံုးေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္မီတာ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားျပားဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

(ဂက္(စ္)ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး ဂက္(စ္)တာပိုင္မ်ားကို အမွတ္ (၁) ဆိပ္ကမ္းမွ တင္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရျမင္ရစဥ္)
Eleven Media Group