ဓာတုလက္နက္မ်ားကို ဆီးရီးယားနိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ျဖန႔္ၾကက္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/15/2013 03:02:00 PM


အေမရိကန္မွ ၿဖိဳခြင္းလို ေသာ ဆီးရီးယားဓာတုလက္နက္ မ်ားကို ဆီးရီးယားရွိေနရာေပါင္း ၅ဝတြင္ ျဖန႔္ၾကက္ထားခဲ့ေၾကာင္း Wall Street Journal တြင္ ေဖာ္ ျပခဲ့သည္။
ဆီးရီးယားဓာတုလက္နက္ မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆီးရီးယား စစ္တပ္ကို တာဝန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုလက္နက္မ်ား လုံျခဳံစိတ္ ခ်ေစရန္ ႐ုရွားမွစီစဥ္ေနသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေပၚ ထြက္လာေစေၾကာင္း အေမရိကန္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသတင္းမ်ား အရ ကိုးကားၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဩဂုတ္၂၁ရက္က တိုက္ ခိုက္မႈတြင္ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ပါဝင္ မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၄၀၀ အပါအဝင္ လူ၁၄၀ဝခန႔္ ေသဆုံး ခဲ့ရသည္ဟု အေမရိကန္မွ စြပ္စြဲခဲ့ သည္။ မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ ဆီးရီးယားစစ္တပ္ Unit 450 သည္ လေပါင္းမ်ားစြာက ပစၥည္း မ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေနခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန႔္ ကစၿပီး ေသေစနိုင္ေလာက္ေသာ လက္နက္မ်ားကို ဆီးရီးယားအ ေနာက္ဘက္ရွိ ေနရာေပါင္းမ်ား စြာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ထားခဲ့သည္။
ဆီးရီးယားအေနာက္ဘက္၊ ေတာင္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တို႔ရွိ ေနရာေပါင္း ၅၀ တြင္ လက္နက္မ်ားျဖန႔္ၾကက္ထား ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္မွ သေဘာ ေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတု လက္နက္မ်ား ထပ္မံျဖန႔္ေဝေသာ္ လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက အဆိုပါ လက္နက္တည္ေနရာကို သိေၾကာင္း ယုံၾကည္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
အေမရိကန္မွ ၿဂိဳဟ္တုျဖင့္ ဆီးရီးယားယာဥ္မ်ားကို ေျခရာခံ ခဲ့ေသာ္လည္း ယာဥ္ထဲတြင္ မည္ သည့္ပစၥည္းပါသည္ကို မသိရေပ။ သမၼတဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္ သည္ အေမရိကန္၏တိုက္တြန္းမႈ ျဖင့္ ဓာတုလက္နက္အသုံးျပဳမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဓာတု လက္နက္ကို လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေအာင္ မည္သို႔စီစဥ္ေနသည္ကို သံသယ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
Yangon Media Group