အိမ္တစ္အိမ္ ေခြးတစ္ေကာင္သာေမြးရန္ အမိန႔္ထုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/15/2013 10:58:00 AM


ဘူခါရက္ခရိုင္၌ေနထိုင္ၾက သည့္ ေခြးခ်စ္သူ ရိုေမးနီးယား မ်ားအေနျဖင့္ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုလၽွင္ ေခြးေလေခြးလြင့္တစ္ ေကာင္သာ ေမြးျမဴၾကရန္ ၾကာ သပေတးေန႔တြင္ အာဏာပိုင္ မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ယခုအခါ အျငင္းပြားဖြယ္ ရာေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကို ႏွိမ္ နင္းလ်က္ရွိေနသည္။
အေဆာက္အအုံ၏ေနာက္ ဘက္တြင္ ေမြးစားသည့္ေခြးအ တြက္ ေလွာင္အိမ္တစ္ခုထားနိုင္ သည္ဟု အေဆာက္အအုံေန ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ား က သေဘာတူထားၾကေၾကာင္း ခရိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္၌ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
မ်ားစြာေသာရိုေမးနီးယား တို႔သည္ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားအား ေကၽြးေမြးထားၿပီး အတူေနေခြး မ်ားဟူ၍ပင္ ေခၚေဝၚလာသည္။
ဤသို႔လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈျဖစ္လာရျခင္းမွာ ၾကာသပေတး ေန႔က ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းခဲ့၍ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေခြး ေလေခြးလြင့္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ႏွစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္း မၾကားပါက ရွင္းလင္းသုတ္သင္ သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။
ဤကိစၥေၾကာင့္ ျပင္သစ္ တိရစၧာန္အခြင့္အေရးကာကြယ္ လႈပ္ရွားသူ ဘရစ္ဂ်စ္တီဘာဒို႔တ္ က ရိုေမးနီးယားသမၼတ ထရီယန္ ဘာေဆကူအား ဥပေဒေနာက္ ကြယ္မွ ရက္စက္သူဟု ကင္ပြန္း တပ္လိုက္သည္။
ဤဥပေဒမွာ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္ေက်ာ္က ဘူခါရက္ပန္းၿခံ တစ္ခုအနီး၌ ကေလးတစ္ဦး ေခြး မ်ားကိုက္၍ေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။
Yangon Media Group