တစ္ပတ္အတြင္း iPhone 5S ႏွင့္ 5C အလံုးေရ ၉ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/24/2013 12:48:00 PMApple ကုမၸဏီ၏ iPhone ေရာင္းခ်မႈသည္ တစ္ပတ္အတြင္း အလံုးေရ ၉ သန္း ရိွခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ iPhone စတင္မိတ္ဆက္မႈမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးေရာင္းခ်မႈႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးရက္အတြင္း Apple ကုမၸဏီ၏ iPhone 5S ႏွင့္ iPhone 5C ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းသည္ အလံုးေရ ၉ သန္းရိွခဲ့ ေၾကာင္း ကုမၸဏီက တနလၤာေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ iPhone 5S ေရာင္းခ်မႈပဏႏွင့္ iPhone 5C ေရာင္းခ် မႈပမာဏကို ကုမၸဏီက သီးျခားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရိွဘဲ iPhone ကို မိတ္ဆက္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏကိုသာ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

iPhone သစ္ ဝယ္လိုအားသည္ အံအားသင့္ဖြယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ iPhone 5S လက္က်န္ပစၥည္း မရိွေတာ့ေပမယ့္လည္း iPhone ေအာ္ဒါသစ္မ်ားကို စတိုးမ်ားမွ ပံုမွန္လက္ခံလ်က္ရိွေၾကာင္း Apple အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Tim Cook က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ Apple mobile operating system သစ္ျဖစ္သည့္ iOS 7 ကို ထုတ္ကုန္ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Apple က ေၾကညာခဲ့သည္။

Apple ကုမၸဏီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ iPhone 5 စတင္ေရာင္းခ်စဥ္က သံုးရက္အတြင္း အလံုးေရ ၅ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး 4S ကို ေရာင္းခ်စဥ္က အလံုးေရ ၄ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNET
Internet Journal