ကြမ္းစားျခင္းအႏၲရာယ္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/21/2013 08:25:00 AM- ကြမ္းယာကို အၿမဲမျပတ္ စားျခင္း၊ ဝါးေနျခင္း၊ ငုံျခင္း၊

- ကြမ္းယာထဲတြင္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထည့္၍ စားျခင္း၊

- ကြမ္းယာထဲတြင္ ေဆး႐ြက္ႀကီးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပင္ထားေသာ ေဆးေပါင္း၊ ႏွပ္ေဆးထည့္၍ စားျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ ပါးေစာင္ ကင္ဆာ၊ အသံအိုးကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြမ္းစားျခင္းကို လုံး၀ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါရန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏႈိးေဆာ္အပ္ ပါသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း