တရားမဝင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ သူမ်ားအား ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ စာသားမက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/21/2013 09:54:00 AM
ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ တရားမဝင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္သူ ၄ဝဝဝဝ နီးပါးခန္႔ကို ၎တို႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ဆက္လက္ ေနထိုင္ရန္ အခြင့္အေရး လံုးဝမရွိ ဟူေသာ

စာသား မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ တရားမဝင္ ေနထိုင္ သူမ်ားအား သတိေပးခဲ့ သည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေဒသတြင္း အရာရွိ မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ဆက္လက္ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ဟု အဆိုပါ မက္ေဆ့ခ်္ မ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ စာသားမက္ေဆ့ခ်္ မ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အၾကားတြင္ လူဦးေရ ၃၉ဝဝဝ သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ တူသည့္ အျခားမက္ေဆ့ခ်္ မ်ားစြာကိုလည္း စာတိုက္ပံုးမွ တစ္ဆင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ email ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ ခဲ့ရေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ