ဦးသိန္းစိန္ ပါတီသစ္ ေထာင္မွာလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/29/2013 05:32:00 PM

” ဦးသိန္းစိန္ ပါတီေထာင္မယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲဖို႔ေတာ့ မရွိဘူး။ အခုတိုင္းျပည္မွာက အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးပါတီေပၚလာရင္ ေထာက္ခံမယ့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ကဲတဲ့ အုပ္စုေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒါကို ဦးသိန္းစိန္က တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ၾကားအဖြဲ႕တဖြဲ႕ေထာင္လုိက္ရင္ လက္ရွိအတုိင္း ဘာမွမေျပာင္းဘဲနဲ႔ NLD ေရာ ႀကံခိုင္ေရးေရာ ၿငိမ္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ဦးလွေဆြက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသားေရးပါတီ ေပၚေပါက္လာပါက ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ ၊ ၀ါဒစြဲႀကီးေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက ေထာက္ခံလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ ႀကံခိုင္ေရး ပါတီ ႏွစ္ခုစလံုးကို မႀကိဳက္ၾကသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံပါတီမ်ားကသာ ေအာင္ပြဲခံလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေဆြက သံုးသပ္သည္။

ဧရာဝတီ