.မီတာခမ်ား ေစ်းတက္ျပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/29/2013 08:17:00 AM


လာမည္႔နို၀င္ဘာလမွ စ၍ အသံုးျပဳမည္႔ မီတာယူနစ္ေၾကးမ်ားကို တိုးျမင္႔ေကာက္ခံေတာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ယေန႔(၂၈၊၁၀၊၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယခုလက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ အိမ္သံုးမီတာ ႏႈန္းတားမ်ားမွာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္နွင္႔ လုပ္ငန္းသံုးမွာ ၇၅ က်ပ္နႈန္း ျဖစ္ရာမွ နို၀င္ဘာလမွ စ၍ အိမ္သံုး တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၁၀၀ ထိ သံုးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္နႈန္း ျဖစ္ျပီး ၁၀၁ ယူနစ္နွင္႔ အထက္ သံုးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၀ နႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀၀ ထိ သံုးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ နႈန္း ျဖစ္ျပီး၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္နွင္႔ အထက္ သံုးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္နႈန္းတား သို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္ဟု ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"လာမယ္႔ နို၀င္ဘာလမွာ သံုးစြဲၾကတဲ႔ ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈေတြကို တြက္ခ်က္ျပီးေတာ႔ဒီဇင္ဘာလမွာ ေကာက္ခံေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။တနိုင္ငံလံုးက လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈနႈန္းတားေတြကို ေျပာင္းလဲေကာက္ခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ "ဟု ရန္ကုန္ျမိ္ဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ခိုင္က News Watch သတင္းဂ်ာနယ္ကို ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အစိုးရရံုးဌာနမ်ားတြင္ သံုးစြဲေသာရံုးသံုး မီတာႏွင္႔ စက္မႈသံုးမီတာမ်ားကို ယခင္က တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္နႈန္း ေကာက္ခံခဲ႔ရာမွ ယခုအခါ ရံုးသံုး တစ္ယူနစ္ လွ်င္ ၅၀ က်ပ္နွင္႔ စက္မႈသံုး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ နႈန္းတားျဖင္႔ ေကာက္ခံ
ေတာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)