ျမန္ေအာင္- ဟသာၤတ အေ၀းေျပးလမ္းရွိ လမ္းျပတ္အား ျပဳျပင္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/27/2013 05:47:00 PM


ျမန္ေအာင္- ဟသာၤတ အေ၀းေျပးလမ္း ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေပကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ကြမ္းၿခံကုန္းေက်းရြာၾကားတြင္ ေရေျမာင္းေဖာက္လုပ္ရန္ ခ်န္ထားေသာ လမ္းျပတ္ႏွစ္ ခုမွာ အရွည္ေလးေပနီးပါးခန္႕ရွိၿပီး အဆိုပါ လမ္းျပတ္မ်ားေၾကာင့္ ဆုိင္ကယ္ဇက္ေခါက္ကာေမွာက္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာမ်ားရျခင္း၊ ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သက္ဆုိင္ရာမွ ထုိလမ္းျပတ္ႏွစ္ခုအား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးႏုိင္ပါရန္ ေဒသခံမ်ားကလိုလားလ်က္ရွိသည္။
The Mirror Daily