ၿဗိတိန္တြင္ ၆ လထက္ ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား တီဘီေရာဂါ မရွိရန္ လိုအပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/13/2014 10:34:00 AM


ျဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ၆လႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္ရန္ ျပည္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ အဆုတ္နာတီဘီေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရွိမွသာ ျပည္၀င္ခြင့္ ရႏိုင္မည္ဟု ၿဗိတိန္အစိုးရ အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ ဧၿပီလ ၁၀ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္၍ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တီဘီေဆးစစ္ခ်က္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရမည့္ သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ “လာၿပီး အေျခခ် အလုပ္လုပ္ကိုင္မယ့္ သူေတြ၊ ေက်ာင္းလာတတ္မယ့္ သူေတြ ၆လေက်ာ္ အလုပ္ကိစၥ လာမယ့္သူေတြပဲ လိုအပ္တာပါ၊ က်န္တဲ့သူ မလိုအပ္ပါဘူး" ဟု ၿဗိတိန္အစုိးရ အဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ျပည္ပ ဧည့္သည္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အၾကာဆံုးေနထိုင္ႏုိင္သည့္ ကာလမွာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၆ လတာ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႕ေသာ္ ေရရွည္ေနထိုင္မည့္ ဗီဇာမွာ ၁ႏွစ္မွ စတင္၍ ၂ႏွစ္၊ ၅ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္ စသျဖင့္ရွိသည္။

တီဘီကင္းရွင္းသည့္ ေဆးစစ္ခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ရမည့္ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ အျခား ၆၇ ႏိုင္ငံကိုလည္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မိမိႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ျပည္၀င္ခြင့္တြင္ အျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာပါက ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္သြားမည္ဟု ၿဗိတိန္အစုိးရ အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေၾကျငာထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္အစုိးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမွာ WHO ( ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕)၏ စာရင္းမ်ားအရ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင ္တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

တီဘီေရာဂါႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျပည္၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံနည္းတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႕တြင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႕ တာရွည္ (၆လေက်ာ္) ျပည္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား တီဘီကင္းရွင္းေၾကာင္း ေဆးစစ္ရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းရိပ္သာ၊ ပန္းလိႈင္းေဆး႐ံု၊ အလႊာ (၁)၊ “ IOM Health Assessment Clinic"တြင္ ေဆးစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 "ေဆးစစ္ရမယ့္ သူေတြက ျပည္၀င္ခြင့္မေလွ်ာက္ခင္ လူေတြ႕မွာ တီဘီကင္းရွင္းမႈ ေဆးစစ္ခ်က္ကို ျပရမယ္၊ က်သင့္ေငြကိုလည္း ေဆး႐ုံကို တိုက္႐ိုက္ေပးရမယ္၊ ေဆးစစ္ခ,က အရြယ္ေရာက္သူေတြအတြက္ဆို တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းနဲ႕ ကေလးေတြအတြက္ က်ပ္ငါးေသာင္း ေလာက္ရွိပါမယ္၊ ဒီေစ်းကလည္း အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္" ၿဗိတိန္အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္
mizzimaburmese