ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ (ရဲရဲေတာက္သံခ်ပ္ ရုပ္/သံ မ်ား)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/13/2014 10:13:00 PM

ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ အပိုင္း(၁)

ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ အပိုင္း(၂)

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲ?
အေလွာ္ခံျပည္သူ ေတြ ဘယ္သူ႔လင္ေတာ္လို႔ ဘယ္သူ႔အေဖ ေခၚရပါ့မလဲ ?
ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔က ျပည္သူ႔ကိုယ့္စား ရင္ဖြင့္သီဆိုထားပါတယ္

ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ အပိုင္း(၃)

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရင္း ျပည္သူေတြ ေျမဇာပင္ၿဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔က သရုပ္ျပပံုေဖာ္ထားပါတယ္။
ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ အပိုင္း(၄) -

"အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္"
အဖိအႏွိပ္ခံေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔က သရုပ္ျပတင္ဆက္ထားပါတယ္...
DVB Burmese