စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ သေႏၶေအာင္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/13/2014 10:34:00 AM


သုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ သေႏၶမေအာင္ျခင္းတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ သိရွိလုိ ၾကသျဖင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တံေတြးမွ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေန သည့္ အင္ဇုိင္းမ်ားကုိယူၿပိး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း ၁၂ လအတြင္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့သည္။

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ဇီ၀အမွတ္အသား ျမင့္မားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ သေႏၶေအာင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းပုိနည္းသည္ဟု သုေတသီေကာ့တနီလင့္ခ်္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူတုိ႔တြင္ ကာဘုိဟုိက္ဒရိတ္ေခၚ ကစီဓာတ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ရန္ ပါးစပ္တြင္းသုိ႔ ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ အာလ္ဖါ အမုိင္ေလ့စ္ေခၚ အင္ဇုိင္းတစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ထုိအင္ဇိုင္းသည္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ႀကဳံသည့္အခါ ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျခင္းစသည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ အလုိအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လႈံ႕ ေဆာ္ေပးသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ တုန္႔ျပန္မႈစနစ္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု အုိဟုိင္းယုိးေဆးပညာ တကၠ သုိလ္ေကာလိပ္မွ မ်ဳိးပြားျခင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေဗဒ ပညာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလင့္ခ်္က ဆုိသည္။

သုေတသနကာလအတြင္း လင့္ခ်္ႏွင့္ အေပါင္းပါတုိ႔သည္ တကၠဆက္ႏွင့္ မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္မ်ားမွ ဇနီး ေမာင္ႏွံအတြဲ ၅၀၀ ခန္႔ကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။

“ကုိယ္၀န္ေဆာင္ၿပီး သားသမီးရယူရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ရွာေဖြေလ့လာခဲ့ ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းဖုိ႔ရယ္ တံေတြးေကာက္ခံတဲ့ အိတ္ ကေလးေတြထဲမွာ မိမိတုိ႔တံေတြးမ်ားကုိ မည္သုိ႔စုေဆာင္းေပးရမယ္ဆုိတာကုိ သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးဖုိ႔ သူနာျပဳမ်ားကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု လင့္ခ်္က ေျပာျပသည္။

သုေတသနစလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ သုေတသနကာလအတြင္း ပထမဦးဆုံးအျဖစ္ ရာသီ လာတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕တံေတြးနမူနာမ်ားကုိ ရယူစုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားစုအတြက္ကေတာ့ တစ္လအတြင္းမွာ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လျပည့္ခါနီးမွာ ရာသီလာၾကတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္နဲ႔ ကဖင္းဓာတ္ေတြကုိ သုံးစြဲျခင္းဟာလည္း အမုိင္ေလ့စ္ အင္ဇုိင္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့အတြက္ နံနက္ အိပ္ရာထထခ်င္း တံေတြးနမူနာမ်ားကုိ စုေဆာင္းေစ ရပါတယ္။

သုေတသီမ်ားဟာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားကုိ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္၊ မေဆာင္ ၁၂ လၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါ တယ္။

သုေတသနတြင္ ၿပီးဆုံးေအာင္ ပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဇနီး ေမာင္ႏွံ ၄၀၀ ခန္႔အနက္ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အသက္၊ လူမ်ဳိး၊ ၀င္ေငြႏွင့္ အရက္ အပါအ၀င္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ကဖင္းဓာတ္သုံးစြဲမႈ စသည္ တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ သုေတသီေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အခ်က္မွာ တံေတြးထဲ အာလ္ဖာအင္ဇုိင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တံေတြးတြင္အဆုိပါ အင္ဇုိင္းပါ၀င္မႈ နိမ့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏႈန္း ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း နိမ့္က်ေနသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

သုေတသနရလဒ္မ်ားကုိ မတ္လ ၂၄ ရက္ထုတ္ Human Reproduction ဂ်ာနယ္မွာ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ဟု ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ထားဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း လင့္ခ်္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္အရ မနက္ျဖန္ကစၿပီး ေရာဂါသင္တန္းေက်ာင္းသြားၿပီး စာရင္းေပးၾကေတာ့လုိ႔ ဆုိလာတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေျပာလုိတဲ့အခ်က္က အကယ္၍ ေလးငါး၊ ေျခာက္လႀကိဳးစားလုိ႔မွ ကုိယ္၀န္ မရႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ေနထုိင္မႈ ပုံစံကုိလည္း ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။ ငါ့မွာ စိတ္ဖိစီးမႈျပႆနာမ်ား ရွိေနမလားေပ့ါ။ ရွိေနတယ္လုိ႔ယူဆရင္ စိတ္ဖိစီးမႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အစီ အစဥ္တစ္ခု စဥ္းစားရေတာ့မွာေပါ့”ဟု လင့္ခ်္က အၾကံျပဳပါသည္။

ယခုသုေတသနသည္ စိတ္ဖိစီးမႈကုိ တုိင္းထြာသည့္ ၫႊန္းကိန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္ ပထမဦးဆုံး အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာ ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဆူလင္းနာ ကန္ဆားလ္ ကာလရာသည္ ပင္ဆီလ္ေဗးနီးယားတကၠသုိလ္မွ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားမႈ ဆုိင္ရာ အင္ဒုိခ႐ုိင္းေဗဒႏွင့္ ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္ျခင္းကုိ အထူးျပဳေလ့လာသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယခုစမ္းသပ္မႈသည္ စိတ္ဖိစီးမႈၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ပထမေျခ လွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ဆုိသည္။

“စိန္ေခၚမႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ကၽြန္မတုိ႔မွာ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဟုိမုန္းမ်ားကုိ တုိင္းတာ ႏုိင္တဲ့ တရား၀င္ၫႊန္းကိန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္တာဗ်ဴး ေမးခြန္းေတြေသာ္လည္းေကာင္း မရွိေသး ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အဆုိပါၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ ဘယ္လုိတုိင္း တာမလဲဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔သိရင္ အဲဒီစိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာပါ”ဟု ကာလ္ရာက ဆုိသည္။

သူမကုိယ္တုိင္ အဆုိပါသုေတသနတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မႈ(သေႏၶေအာင္ျခင္း) ကုိ မည္သုိ႔ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္းကုိေတာ့ သုေတသီမ်ား ေကာင္းစြာနားမလည္ႏုိင္ၾကေသးပါ။ တံေတြးတြင္ ဖိစီးမႈအင္ဇုိင္း မ်ားသူမ်ားသည္ နည္းသူမ်ားနည္းတူ သံ၀ါသျပဳသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ရွိၾကသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ လိင္ဆက္ဆံသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု မဆုိသာပါဟု လင့္ခ်္က ရွင္းျပသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား သားဥက်ဆင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိ္းသမီး မ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမႈျမင့္မားေနခ်ိန္တြင္ပင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏုိင္ၾကေၾကာင္း ကာလ္ရာကလည္း ေထာက္ျပခဲ့ သည္။ သုေတသနအတြင္း အမ်ဳိးသား မ်ားထံမွလည္း အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ ေသာ္ အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခင္းစိတ္ျဖာမႈ မလုပ္ရေသးေၾကာင္း၊ သေႏၶေအာင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈသည္လည္း မည္သုိ႔ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသး ေၾကာင္းလင့္ခ်္က ဆုိသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားၿပီး ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ အျပစ္ မတင္သင့္ေၾကာင္း လင့္ခ်္ကေျပာၾကားရာတြင္ “ကၽြန္မအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဒီသတင္းကုိ ဖတ္ၿပီး ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္တာ င့ါေၾကာင့္လုိ႔ မဆုံးျဖတ္ ေစခ်င္ပါဘူး။ စိတ္ဖိစီးမႈဟာ သေႏၶေအာင္ျခင္းအတြက္ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ နားလည္ရမယ္”ဟု သူမက သတိေပးခဲ့သည္။

ထုိအခ်က္ကုိ ကာလ္ရာကလည္း သေဘာတူသျဖင့္ ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္ျခင္းအတြက္ နံပါတ္(၁) ျပႆနာက ေတာ့ အသက္အရြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိ သဘာ၀တရားႀကီးဟာ ရက္စက္တယ္၊ မတရားဘူး။ အသက္ ၃၅ ေအာက္ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားပါတယ္။ အသက္ ၄၀ ကပ္သြားတဲ့ အမ်ဳိးသမီး အားလုံး ကေလးမရႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္ကေတာ့ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ တဲ့ေနရာမွာ အဓိက စကားေျပာပါတယ္”ဟု သူမက ရွင္းျပပါသည္။

စီးကရက္ေသာက္သုံးျခင္းဟာ ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးႏွင့္ လုံး၀ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းကုိလည္း ပညာရွင္မ်ား သံသယျဖစ္စျပဳ လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကာလ္ရာသည္ ယခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီ၌ Penn ၿမိဳ႕တြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္လုိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္တြင္ ေယာဂသင္တန္း၊ တရားထုိင္နည္း သင္တန္း၊ အာဟာရအႀကံျပဳခ်က္ သင္တန္းႏွင့္ စိတ္ ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အေထာက္အကူျပဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါမည္။

အိမ္ေထာင္တစ္ခုကုိ တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မထူ ေထာင္ႏုိင္ေသးျခင္းဟာ လူတုိ႔အတြက္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ စိတ္ဖိစီး မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကာလ္ရာက သတိေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဖိစီးမႈဟာ ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်တဲ့အေၾကာင္းရင္း ဟုတ္မဟုတ္ကိုေတာ့ ကၽြန္မ အေသအခ်ာ မသိပါဘူး။ စိတ္ဖိစီးမႈသိပ္မရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိလည္း ကုိယ္၀န္ရွိဖုိ႔ ေသခ်ာတယ္
လုိ႔လည္း ေျပာဖုိ႔ခက္ပါတယ္။ မွန္၊ မမွန္ ကၽြန္မတုိ႔ မသိပါဘူး။ ကၽြန္မ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာလုိတာက မိမိကုိယ္ကုိ အိမ္ေထာင္တစ္ခု ထူေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေနထုိင္သြားဖို႔ပါပဲ”ဟု သူမက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Benny ဘာသာျပန္သည္
mizzimaburmese