ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု ၂၄ လံုး၊ အထပ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ ၃ လံုး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/23/2014 02:09:00 PM


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္အေဆာက္အအံု ၂၄ လံုး ႏွင့္ အထပ္ ၃၀
 ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု ၃ လံုး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အထပ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု ၂၄ လံုးမွာ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထပ္ ၂၀ တစ္လံုး၊ အင္းစိန္လမ္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၁ ထပ္သံုးလံုး၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ၂၂ ထပ္တစ္လံုး၊ ကမ္းနားလမ္းေပၚ အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၇ ထပ္တစ္လံုး၊ ယခင္စက္မႈ (၁) ၀င္းအတြင္း ၂၈ ထပ္ႏွင့္ ၂၃ ထပ္ တစ္လံုးစီ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈ ထပ္တစ္လံုး၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ ဆင္ျဖဴရွင္ရိပ္သာ ျပည္လမ္းေပၚတြင္ ၂၉ ထပ္တစ္လံုး၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ဆရာစံလမ္းေထာင့္တြင္ ၂၇ ထပ္တစ္လံုး၊

ကမ္းနားလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္၌ပင္ ၂၁ ထပ္တစ္လံုး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္ လမ္းေပၚတြင္ ၂၇ ထပ္ႏွင့္ ၂၁ ထပ္ တစ္လံုးစီ၊ ဆရာစံရပ္ကြက္ ဆရာစံလမ္းတြင္ အထပ္ ၂၀ တစ္လံုး၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၄ ထပ္ခြဲ တစ္လံုး၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္းတြင္ ၂၆ ထပ္ခြဲ တစ္လံုး၊ ဆရာစံလမ္း၌ပင္ ၂၅ ထပ္ တစ္လံုး၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ အလံုလမ္းေထာင့္တြင္ ၂၅ ထပ္ ႏွစ္လံုး၊ ဗဟိုလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၁ ထပ္ႏွင့္ ၂၂ ထပ္ တစ္လံုးစီ၊ ရန္ကုန္-အင္စိန္လမ္း၌ပင္ ၂၁ ထပ္ တစ္လံုးႏွင့္ ျပည္လမ္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈ ထပ္တစ္လံုးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အထပ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု သံုးလံုးမွာ ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚတြင္ အထပ္ ၃၀ တစ္လံုး၊ ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ ၃၁ ထပ္တစ္လံုးႏွင့္ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းတြင္ ၃၁ ထပ္တစ္လံုးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ကားပါကင္ အလံုအေလာက္ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ထည့္သြင္းျခင္း ရွိမရွိ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္အခါ မူလေရးဆြဲထားသည့္ ကားပါကင္ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးမွ လူေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ထုတ္ေပးမည္ဟု ယင္းဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္အဆိုျပဳ ေျမအသံုးခ်မႈတြင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ တြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ လ်ာထားသည္။

Eleven media Group