တရုတ္စကားေျပာနည္း - ဟာသ video

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/23/2014 02:50:00 PM


ၾကည့္ပါ ရယ္ပါ
စိတ္ညစ္ေနလား ဒါေလးၾကည့္လိုက္ရင္ သြားအကုန္ေပၚေအာင္ရယ္ေစရမယ္

"တုံးျမင္ခြေက်ာ္..ခ်ီးေတြ႕ေကြ႕ေရွာင္..
ခ်ဳံရွင္းေျမြရွာ. ေျမြရွာတီေတြ႕..တီေတြ႕ထခုန္..ထခုန္ေခ်ာ္လဲ..
ေခ်ာ္လဲကုန္းထ..ကုန္းထပုဆိုးကၽြတ္။ ...

ရွဴးရွဴးေပါက္..ရွဲရွဲျမည္..ၾကမ္းၾကမ္းေပါက္ ၾကမ္းၾကမ္းျမည္...
ေလွ်ာ္..ေလွ်ာ္..ေလွ်ာ္.. ညည္းထမီညည္းေလွ်ာ္။

ေရွာင္ခ်င္ေရွာင္..ရွားခ်င္ရွား..ေရွာင္ေရွာင္ရွားရွား...ၾကည့္ေရွာင္ရွား..
ၾကည့္ေရွာင္.. ၾကည့္ေရွာင္။

ႀကံဳရင္ၾကည့္.. ေတြ႕ရင္ေခ်ာင္း.. က်န္တာေဖ်ာင္.. ၀မ္က်ားေပါင္။"

Animation & Voice Created by: ၾဆာစတိ
Credit - Sai Myint Kyaw Moe