ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးမွ ႏွစ္ႀကိမ္စိန္ေခၚသည့္အတြက္ ကန္႔ဘလူ သိမ္းဆည္းေျမယာ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ဟု လယ္သမားမ်ားကဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/28/2014 11:29:00 AM


ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး

 စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာ ျပင္းထန္ ေနေသာ ကန္႕ဘလူ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ လယ္ယာ ေျမသိမ္း ဆည္း ခံထားရသည့္ ေက်းရြာငါးရြာမွ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားတုိ႔ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကရာတြင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ေတာင္သူမ်ားကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ စိန္ေခၚမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေဆြးေႏြး ပြဲ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ ရေၾကာင္း   ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ား ကေျပာသည္။

“ေတာင္သူေတြနဲ႔ေတြ႕တဲ့ အခါ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက အစပုိင္းမွာ ျပည္သူေတြကုိ မိဘသဖြယ္ ေျပာေန တာ။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ သိမ္းဆည္း ေျမယာအေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး တပ္ကေန ေျဖရွင္းေပးတာ မႀကိဳက္ရင္ ခ်က္ခ်င္း ထြက္သြားလုိ႔ စိန္ေခၚတယ္။

စိန္ေခၚတာ ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္ အဲ့ဒါနဲ႔ ေတာင္သူေတြ အကုန္လုံး ခန္းမထဲကေန ထြက္ကုန္တာ။ ေဆြးေႏြးပြဲ လည္း ပ်က္သြားတယ္”ဟု အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေတာင္သူဦးေက်ာ္ထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇီးကုန္းသၾကားစက္႐ုံတြင္ ဇြန္လ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ တစ္နာရီခြဲ၀န္းက်င္တြင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံေက်းရြာ ငါးရြာမွ ေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က သိမ္းဆည္း ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ သီးစားခ်ထားသူမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပြဲစတင္ၿပီး နာရီ၀က္အတြင္းပင္ ပြဲပ်က္သြားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကန္႕ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ငွက္ေပ်ာတုိင္း၊ခအုံးတာ၊ ေပႀကီး၊ ေထာက္ရွာအုိင္၊ ေျမမြန္စသည့္ေက်းရြာငါးရြာအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ တပ္မေတာ္မွသိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေန႔တြင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက လက္ရွိတပ္မေတာ္မွ လုပ္ကုိင္ေသာ  ေျမယာဧက ၅,၀၀၀ေက်ာ္ကုိ မူလေတာင္သူမ်ားအား ျပန္လည္မေပးအပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ သီးစားခ်ထားသူမ်ားကုိသာ အကာအကြယ္ေပးေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေျမျပင္တြင္မူ တပ္မေတာ္မွ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ဟုဆုိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိယ္တုိင္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ တျခားသက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသူမ်ားကုိသာ ျပန္လည္သီးစားခ်ထားလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္အသိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

“တပ္ကသိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြထဲကေန ေျမဧက ၅,၅၁၈ ဧကကုိ ျပန္မေပးႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျမေတြကုိ ေတာင္သူေတြကုိယ့္ေနရာ ကုိယ္ျပန္မရဘူး။ သူတုိ႔ခ်ထားေပးတဲ့အတုိင္းဘဲ ရမယ္။ အဲ့ဒီလုိ တပ္ကေျဖရွင္းတာကုိ မေက်နပ္ရင္ ထြက္သြားလုိ႔ရတယ္လုိ႔ စိန္ေခၚတာ။

အဲ့ဒါနဲ႔ မေက်နပ္ဘူးဆုိၿပီး ေတာင္သူေတြ အကုန္ထြက္သြားတာဟု” ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူ ဦးေဇာ္၀င္း ေမာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိကာလအခ်ိန္တြင္ ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ မူလဓားမ ဦးခ် ေတာင္သူမ်ားက ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကရာ တပ္မွ သီးစားခ်ထားသူမ်ား ႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံကာ ေျမယာအျငင္း ပြားမႈျပင္းထန္ေနသည့္ ကာလျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တပ္သိမ္းေျမတြင္ မူလ ေတာင္သူမ်ားက ျပန္လည္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ တပ္မွသီးစားခ်ထားသူမ်ားက မူလေတာင္သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိထားၿပီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္သူစုစုေပါင္းရာေက်ာ္ တရားစြဲဆုိခံေနရေၾကာင္း ကန္႔ဘလူနယ္ခံ လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဦးေကာင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲေန႔တြင္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက တပ္မေတာ္မွ သီးစားခ်လုပ္ကုိင္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ မူလေတာင္သူမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား တုိးျမႇင့္ခ်ထားေပးရန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးႀကီးအား မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေဆြးေႏြးတက္ေရာက္ ေတာင္သူမ်ားကေျပာသည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ခင္ရက္ပုိင္းေတြကတည္းက ျပႆနာေတြမတက္ရေအာင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး နယ္လုံ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးၾကည္ႏုိင္နဲ႔ ေတာင္သူေတြ ငွက္ေပ်ာတုိင္းရြာမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကတာ။ တပ္မေတာ္က ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး ကုိယ္တုိင္က ေတာင္သူေတြကို ရွင္းေပးမယ္ဆုိေတာ့ ဒီတစ္ခါ လယ္ယာေျမျပန္ရၿပီဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ကုိ ေဆြးေႏြးပြဲသြားခဲ့တာ။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ထင္ထားတာနဲ႔တျခားစီျဖစ္ေတာ့  စိတ္ပ်က္ကုန္တာ။

အမ်ဳိးသမီး ေတြလည္းပါေတာ့ သူတုိ႔ဆုိ မ်က္ရည္၀ဲၿပီး ငိုမတတ္ကုိ ျဖစ္ကုန္တာ။ ေတာင္သူေတြကုိ ဆက္ဆံတာဆုိးတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ခံစားရတယ္”ဟု ငွက္ေပ်ာတုိင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ကန္႔ဘလူတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လယ္ ယာေျမအျငင္းပြားမႈသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေတာင္သူဦးေရရာေက်ာ္ရွိၿပီး ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမႈ ျပင္းထန္ႏုိင္သည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လုံျခံဳေရး၀န္ႀကီးမွ ေက်းရြာမ်ားထိ အေရာက္လုိက္လံကာ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲအား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမွ လယ္ယာအသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားအား  ျပန္လည္ ငဲ့ကြက္ေထာက္ရႈျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း  လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

- ေက်ာ္သူရမ်ဳိး
The Farmer Media