မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ လူတစ္ဦးေသဆုံးၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 07:42:00 PM


ျမစ္သား ေမ ၁၇

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ(၁၅)က္ ည(၈)နာရီေက်ာ္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္တိုင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး
တိုင္မ်ား ၿပိဳလဲခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မိုးသက္ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သရက္ပင္ ကံဆြယ္အုပ္စု ကံဆြယ္ေက်း႐ြာေန မ----- အသက္(၁၄)ႏွစ္ အ႐ြယ္သည္ ေနအိမ္အတြင္း ရွိေနစဥ္ အနီးရွိသစ္ပင္ၿပိဳလဲကာ အိမ္ေပၚက်၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး မိုင္းေမာတိုက္နယ္ေဆး႐ုံသို႔ အခ်ိန္တင္ပို႔ရာ ည(၁၁)နာရီတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထို႔အျပင္ မိုးသက္ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕မအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ဘူတာရပ္ကြက္၊ ကူမဲရဲစခန္း၊ မိုင္းေမာေက်း႐ြာ အုပ္စုတို႔တြင္လည္း လူေနအိမ္မ်ား၊ အေျခခံ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လိုင္းခန္းမ်ား အမိုးမ်ား လန္ျခင္းႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား လွဲ၍ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏြားတစ္ေကာင္လည္း သစ္ပင္ပိ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar