ဘာေၾကာင့္သာဓုေခၚၾကတယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 10:57:00 PM


သာဓုေခၚဆိုျခင္းကို ပတၱာနုေမာဒနာ ကုသိုလ္ ဟုေခၚပါသည္။

သူမ်ားေပးေ၀ေသာ ေကာင္းမႈကို ႏႈတ္ျမြက္သံခ်ိဳ သာဓုေခၚဆိုၾကရျခင္းေၾကာင့္ အလွဴရွင္တို႔ႏွင့္ထပ္ တူ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္ပြါးခံစားနိုင္ခြင့္ရွိၾက၍ (သာဓု) ေခၚဆိုၾကသည္ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။

သာဓုေခၚဆိုရက်ိဳးသူမ်ားေပးေ၀ေသာ ေကာင္းမႈ ကို ႏႈတ္ျမြက္သံခ်ိဳ သာဓုေခၚဆိုၾကရျခင္းေၾကာင့္ အလွဴရွင္တို႔ႏွင့္ထပ္တူ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိခံစားနိုင္ပါသည္။

ဤေနရာ၌ စဥ္းစားစရာအခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိိပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး ႏွင့္ၿပိတၱာမ်ား အေၾကာင္းကိုအနည္းငယ္စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါမည္။

ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးသည္ ေ၀ဠဳ၀န္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ဘုရားျမတ္စြာ သာသနာေတာ္အတြက္ ေပးလွဴလိုက္ျပီး သည့္ညတြင္ျပိတၱာအေပါင္း၏ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ိဳးစံုကို ႀကံုေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ဘုရားရွင္ထံေလွ်ာက္ထားအျပီးတြင္မွ အတိတ္ဘ၀က ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ၾကေသာျပိတၱာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သူတို႔သည္ ကႆပဘုရားလက္ထက္ေတာ္မွသည္ ေဂါတမဘုရားရွင္ ေရႊလက္ေတာ္အထိ
ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးေကာင္းမႈျပဳအမွ်ေပးေ၀မည့္ေန႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာျဖင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ေကာင္းမႈကိုျပဳကားျပဳခဲ့ပါ၏။ သို႔ေသာ္သူတို႔ကိုရည္စူး၍ အမွ်ေပးေ၀မႈကိုကားမျပဳခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ သာဓုေခၚခြင့္၊ ေကာင္းမႈ၏အဖို႔ကို ခံစားခြင့္မရခဲ့ၾကေပ။ ( ဤေနရာ၌ ပထမဆံုးအခ်က္ ကို ေကာက္ခ်က္ခ် မွတ္သားၾကပါစို႔)။

ေကာင္းမႈရွင္က ရည္စူး၍ အမွ်ေပးေ၀ျခင္းမခံရလွ်င္ သာဓုေခၚခြင့္၊ ေကာင္းမႈ၏အဖို႔ကို ခံစားခြင့္မရနိုင္။
ေနာက္တစ္ေန႔ ေကာင္းမႈျပဳအမွ်ေပးေ၀ေသာအခါ သာဓုေခၚနိုင္ၾက၍ ျပိတၱာမ်ား စားေန၀တ္ အဆင္ေျပသြားခဲ့ၾကပါသည္။

မိမိတို႔ကိုရည္စူး၍ျပဳေသာ ေကာင္းမႈကို ေကာင္းမႈရွင္တို႔က ႏႈတ္ျမြက္သံေျခြ အမွ်ေပးေ၀သည့္အခါ သာဓုေခၚနိုင္ပါလွ်င္ ေကာင္းမႈ၏အဖို႔ကို ခံစားၾကရသည္။

တစ္ဆင့္တက္၍စဥ္းစားဖြယ္သာဓုေခၚက ေကာင္းမႈရွင္တို႔ႏွင့္ထပ္တူ ကုသိုလ္ရသည္ဆိုပါ က ေကာင္းမႈျပဳ အျပီးတြင္ ၄င္းျပိတၱာတို႔သာ သာဓုေခၚဆိုၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ လူသားစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ မင္းၾကီး၏အေျခြအရံမ်ားလည္း သာဓုေခၚဆိုၾကမည္သာျဖစ္ပါ၏။

ထိုတြင္ ေကာင္းမႈရွင္ျဖစ္ေသာ မင္းႀကီး၌လည္းေကာင္း၊ သာဓုေခၚဆိုၾကသူ လူအေပါင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈ၏အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္တစ္စံုတစ္ခုမွ်ကို ဒိ႒ထင္ထင္ မေတြ႔မျမင္ၾကရပါဘဲလွ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သာဓုေခၚရွာ ထိုျပိတၱာတို႔ဆီမွာမွ ေကာင္းမႈ ၏အက်ိဳးကိုေတြ႔ျမင္ၾကရပါသနည္း။ ( ေကာင္းမႈရွင္ျဖစ္ေသာ မင္းႀကီး၌ ထိုေကာင္းမႈေၾကာင့္ မည္သည့္ အ၀တ္တန္ဆာ၊ ေရတြင္းေရကန္။ ေျခြရံသင္းပင္း၊ ဆင္ျမင္းရထား၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာမွ် တိုးပြါး၍ မလာပါဘဲလွ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္ေ၀ခံသာဓုေခၚၾကရသူျပိတၱာတို႔မွာမွ နတ္၀တ္တန္ဆာ၊ စားစရာတို႔ ျဖစ္ေပၚ၍လာရပါသနည္း။ ျပိတၱာမဟုတ္သူ သာဓုေခၚဆိုၾကသူ ထိုထိုလူတို႔၌လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုအက်ိဳးေပးမ်ားထင္ရွားစြာ မရရွိၾကပါသနည္း ဟုဆိုလိုပါသည္။)
( စာၾကြင္းအျဖစ္ သီရိလကၤာနိုင္ငံမွ အမွ်ေပးေ၀ပံုကို ဗဟုသုတမွ်ေ၀လိုပါသည္)
ဦးဇင္းတို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အမွ်ေပးေ၀ၾကေသာအခါ-----

( ၁) ၾကားၾကားသမွ် အမွ်၊ အမွ်၊ အမွ် ---ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

(၂) ကုသိုလ္---------- အမွ်၊ အမွ်၊ အမွ် ---ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
အမွ်ေပးေ၀ေလ့ရွိၾကပါသည္။

သီရိလကၤာ၌ အမွ်ေပးေ၀ၾကပံုမွာ-----
ဣဒံေမ ဉာတီနံေဟာတု ၊ သုခိတာ ေဟာႏၱဳ ဉာတေယာ---ဟူ၍ အမွ်ေပးေ၀ၾကပါသည္။
(အဓိပၸါယ္မွာ--"ဤေကာင္းမႈသည္ ေဆြမ်ိဳးတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါေစ၊ ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ ခ်မ္းသာၾကပါေစ"
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္)

ေက်းဇူးတင္လွ်က္.....

ဦးဇင္း (သီရိလကၤာ)
ေမတၱာျဖင္႔ေ၀မွ်သူ
အႏွိဳင္းမဲ႔စာတိုေပစမ်ား