ဒါဖတ္ၿပီးမွ သေဘၤာတက္ပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 08:01:00 PM

ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထြက္လာေသာ သေဘၤာတက္ရန္ျပင္ဆင္ေနသူအခ်ဳိ႕ကုိေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

‘‘ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္လာခ်င္ေပမယ့္ ျပန္လာဖုိ႔ဆုိတာကအရမ္းခက္ခဲ တယ္။ ရင္းႏွီးထားတဲ့ပုိက္ဆံေတြ နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အနာဂတ္အ တြက္ ျပန္ခ်င္ေပမယ့္ ႀကိတ္မွိတ္ခံစားေနရတယ္’’ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ကမ္း႐ုိးတန္းသြားသေဘၤာတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူ ကိုျမတ္မင္း သူကေျပာသည္။

သေဘၤာသားအလုပ္အကိုင္ ရွားပါးေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာလုိက္ရန္    ကုိျမတ္မင္းသူမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေစာင့္ဆုိင္းၿပီးေနာက္ၾကားပြဲစားကို  သိန္းသုံးဆယ္နီးပါး ေပး၍   သေဘၤာလုိက္ခဲ့ရသူျဖစ္ သည္။

သေဘၤာလုိက္ရန္ထြက္ခြာခဲ့ စဥ္က မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ သေဘၤာ လုိင္းႀကီးတစ္ခုတြင္ လုပ္ရမည္ဟု ဆုိၿပီး တကယ္တမ္းတြင္ ကမ္း႐ုိး တန္းသြားသေဘၤာေပၚတြင္သာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည္။

‘‘ဟိုကိုေရာက္ေတာ့ ကုိယ္ ေတြလုပ္ရမယ့္ သေဘၤာကိုေတြ႕ လုိက္ေတာ့ ထုိင္ငုိတဲ့သူေတာင္ရွိ တယ္။ သေဘၤာမေရြးတက္မယ္ ဆုိေပမယ့္ အဲဒီေလာက္စုတ္မယ္ မထင္ထားဘူး။ လူသစ္ဆုိတဲ့စိတ္ နဲ႔ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ေနရင္းႀကဳိး စားရတယ္’’ဟု ကိုျမတ္မင္းသူက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သေဘၤာ သားအလုပ္အကုိင္မွာ ယခုႏွစ္အ နည္းငယ္မွစ၍ သိသိသာသာရွား ပါးေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား စြာက အလုပ္အကိုင္ေကာင္းခဲ့ ေသာ သေဘၤာသားအလုပ္အကုိင္ မွာ ယခုအခါတြင္ သေဘၤာသား လုပ္လုိသူဦးေရႏွင့္ ေခၚယူေသာ အလုပ္အကိုင္မွာ မွ်တမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္တြင္း၌အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးခ်ိန္တြင္ ျပည္ပ၌ အျခားအ လုပ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေငြရရွိမႈမ်ား ျခင္း၊ အလုပ္အလြယ္တကူရရွိ ျခင္း၊ ကမၻာပတ္ရသည့္အလုပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စြန္႔စားလုိေသာ လူငယ္မ်ားအဆင္ေျပျခင္း စ သည္တုိ႔ေၾကာင့္ သေဘၤာသားအ လုပ္အကုိင္ကို ပုိမုိေရြးခ်ယ္လာ ၾကေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အနည္း ငယ္တြင္ အလုပ္အကုိင္ရွားပါး လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေရေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ သေဘၤာသားဦးေရ သည္ ခုနစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ရွိိ ေသာ္လည္း ႏွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ သာ သေဘၤာတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္အ ကုိင္ရရွိမႈမွာ သုံးခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးသာရွိ ေနေၾကာင္း ေရေၾကာင္းၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန   ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေဌးကေျပာသည္။

သေဘၤာသားအလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္မွာ ႏုိင္ငံတကာမွာပင္ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ သေဘၤာ သားအလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈမ်ား နည္းပါးေနၿပီး  ဥေရာပရွိသေဘၤာ လုိင္းႀကီးအခ်ဳိ႕ပင္ သေဘၤာေလွ်ာ့ ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း   ရွိေန သည္။

‘‘ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း စီး ပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ သ ေဘၤာေတြေလွ်ာ့တာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္းအလုပ္အကိုင္ ရွားလာတယ္။ ဖိလစ္ပုိင္မွာဆုိ သေဘၤာသားအေရအတြက္သိန္း ဂဏန္းေက်ာ္ေနၿပီ။   သူတုိ႔က Supply မ်ားေတာ့ ဒီဘက္ကိုလာ ထိခုိက္တာလည္းပါတယ္’’ဟု ဦး သက္ေဌးကေျပာသည္။

ထုိသုိ႔အလုပ္အကုိင္ရွားပါး ေနခ်ိန္တြင္ သေဘၤာသားလူသစ္ အမ်ားစုမွာ သေဘၤာလုိက္ရန္အ ခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းေနရ ၿပီး လုပ္သက္ရွိသူအရာရွိအခ်ဳိ႕ ပင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္း ေနရသည္။

ထုိသုိ႔ သေဘၤာသားအလုပ္ အကိုင္ရွားပါးေနခ်ိန္တြင္ သေဘၤာ သားအမ်ားစုမွာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားထား၍ ရသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ မ်က္စိစုံမွိတ္ကာ ရေသာသေဘၤာ ျဖင့္ လုိက္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လုပ္ ငန္းခြင္တြင္ ထင္သလုိျဖစ္မလာ ဘဲ ကုိျမတ္မင္းသူကဲ့သုိ႔အခက္အ ခဲႀကဳံေတြ႕ေနေသာ သေဘၤာသား မ်ားစြာရွိသည္။

‘‘အျပင္မွာ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္းနည္းပါးလုိ႔သာ ဒီလုိ အခက္အခဲေတြ၊ အမႈအခင္းေတြ ျဖစ္တာ။ ပြဲစားေတြကလည္းအ ခြင့္အလမ္းမက္လုံးေတြေပးၿပီး ေခၚတယ္။ အလုပ္ရွားလုိ႔ ဒီလုိ ေခါင္းပုံျဖတ္တာေတြ    ျဖစ္လာ တာ’’ဟု    ဦးသက္ေဌးက  ေျပာသည္။

ေရေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ သေဘၤာသားစုေဆာင္း ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေနရာခ်ထားျခင္း ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ ေပးေသာ သေဘၤာသားကုိယ္စား လွယ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ (SRPS လုိင္စင္)ရကုမၸဏီမွာ ဧၿပီ၁ရက္ အထိ ၁၂၇ခုရွိေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

တစ္ဖက္သေဘၤာသုိ႔ေရာက္ ရွိခ်ိန္တြင္ မထြက္မီက ေျပာသည့္ အေျခအေနႏွင့္  ကြာျခားေနၿပီး ကမ္း႐ုိးတန္းသြားသေဘၤာႏွင့္ငါး ဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ရ ျခင္း၊ သေဘၤာေပၚတြင္ အလုပ္ ခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ လုပ္ခလစာအျပည့္ အ၀မရရွိျခင္း၊ သေဘၤာတြင္ အ ျခားသေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း၊    အစားအေသာက္ခက္ခဲျခင္းစသည္တုိ႔ကို  ႀကဳံေတြ႕ရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိသေဘၤာ ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္သေဘၤာ သားအခ်ဳိ႕မွာ ကုန္က်ထားသည့္  ေငြေၾကးေက်ရန္အတြက္ျဖစ္သ လုိ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း  အခ်ဳိ႕မွာ ေငြေၾကးထပ္မံေပး၍ ေကာင္းမြန္သည့္    သေဘၤာသုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ မေလးရွားသေဘၤာလုိင္းမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အီရန္၊ ဒူဘုိင္းစသည့္ ITF မရွိ သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါအျဖစ္မ်ား လာကာ   သေဘၤာသားအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားသုိ႔ အကူအညီေတာင္း သည္မ်ားလည္းရွိသည္။

‘‘သေဘၤာသားလူသစ္ေတြ ဆီက ေငြသိန္း ၃၀နီးပါးယူၿပီး သ ေဘၤာေပၚတင္ေပးလုိက္တယ္။ သေဘၤာေပၚေရာက္ရင္ အဲဒီႏုိင္ငံက ပြဲစားေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး အလုပ္ ခ်ိန္ တုိးခုိင္းတာေတြ၊ အစားအ ေသာက္အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္။    သေဘၤာသားေတြ မေနႏုိင္တဲ့အခါမွ အိမ္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲေငြေတာင္းတာ ေတြလုပ္တယ္’’ဟု   ျမန္မာ့ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းအလုပ္သမား မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ   တြဲဖက္အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲ၀င္းထြန္း ကေျပာသည္။

‘‘သေဘၤာတက္ေတာ့ အ လုပ္သင္စက္ခန္းအရာရွိနဲ႔တက္ရ မယ္ေျပာတယ္။ဟုိေရာက္ေတာ့အဆင္မေျပဘူး။ ျပန္လာဖုိ႔လုပ္ ေတာ့လည္း ပုိက္ဆံထပ္ေပးခဲ့ရ ေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြျပန္ တဲ့အခ်ိန္ထိ မထြက္ရေသးဘူး။ ေရထဲမွာပဲရွိေသးတယ္’’ဟု အီ ရန္ႏုိင္ငံရွိ သေဘၤာတြင္လုပ္ခဲ့ရ သည့္ သေဘၤာသားတစ္ဦးကေျပာ သည္။

အဆုိပါသေဘၤာသားသည္  ထုိင္းသေဘၤာတြင္ သေဘၤာတက္ ေရာက္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္ ေက်ာ္ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း  တကယ္တမ္းတြင္   အီရန္ႏုိင္ငံသေဘၤာသုိ႔   ေရာက္ရွိခဲ့သူျဖစ္ သည္။

‘‘သေဘၤာသားေတြက မိသား စုနဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ဖိအားေတြရွိတဲ့ အတြက္ ဒီလုိင္းေတြေပၚေရာက္ သြားတယ္။ သေဘၤာတက္ရရင္ ၿပီးေရာ ဟုိေရာက္ရင္ျဖစ္သလုိ လုပ္မယ္ဆုိၿပီးသြားၾကတယ္။ ဟုိ မွာျဖစ္သလုိေတာင္မေနရဘဲ အ ခက္အခဲေတြနဲ႔ႀကဳံရတယ္။ တုိင္ မယ္ဆုိေတာ့လည္း ITF ကုိယ္စား လွယ္မရွိတဲ့ေနရာေတြဆုိေတာ့ ပုိ ခက္ခဲတယ္’’ဟု ဦးရဲ၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။

သေဘၤာသားမ်ားမွာလည္း သေဘၤာလုိက္ရန္ျပင္ပတြင္သက္ ဆုိင္ရာရာထူးအတြက္ သင္တန္း မ်ားတက္ေရာက္ရၿပီး ယင္းသင္ တန္းေၾကးစရိတ္မွာလည္း ဘာ သာရပ္အလုိက္က်ပ္ဆယ္သိန္း ေက်ာ္မွ သိန္းေလးဆယ္ေက်ာ္အ ထိ ကုန္က်စရိတ္ရွိေနသည္။

ထုိ႔အျပင္ သေဘၤာသား လုပ္ခလစာကုိ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ကတည္းက ITF ႏွင့္ILO တုိ႔က ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ျမန္မာသေဘၤာသားအ ခ်ဳိ႕မွာ အဆုိပါႏႈန္းထားအတုိင္း ရရွိျခင္းမရွိေသးေပ။

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ ITF ႏွင့္ ILO တုိ႔ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သေဘၤာသားလုပ္ခလစာမွာ ကုန္းပတ္းကြၽမ္းက်င္သေဘၤာသား (AB)ရာထူးအတြက္ အနိမ့္ဆုံးအ ေျခခံလစာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈၅သတ္မွတ္ထားၿပီး အခ်ိန္ပုိေၾကး၊ ခြင့္ေၾကးစသည္တုိ႔ျဖင့္ စုေပါင္းတြက္ခ်က္ရမည္ဟု ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ သေဘၤာကုမၸဏီ မ်ားကလည္း အလုပ္ေခၚယူရာ တြင္ သေဘၤာသားလုပ္ခလစာကုိ စုစုေပါင္းႏႈန္းထားျဖင့္သာေခၚယူ လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ သေဘၤာ သားအေျခခံလစာမွာ ေဒၚလာ ၂၀၀ႏွင့္ ၅၀၀ၾကားသာရရွိေန ေသးေၾကာင္း သေဘၤာသားအ လုပ္အကုိင္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားကေျပာသည္။

သေဘၤာသားလူသစ္မ်ားမွာ သေဘၤာေပၚတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည့္နည္းတူ လုပ္ သက္ရွိအရာရွိအခ်ဳိ႕ပင္ သေဘၤာ ေပၚတြင္ လုပ္ခလစာမရရွိျခင္း၊ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ခုျဖစ္ပါက ကု မၸဏီမွ တာ၀န္ယူမႈမရွိသည့္ျဖစ္ စဥ္မ်ားလည္းႀကဳံေတြ႕မႈရွိလာ သည္။

‘‘ဘာျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္ သေဘၤာသားကေတာ့ အခံဘက္က ပါပဲ။ ဒါအခုမွမဟုတ္ဘူး။အရင္ ကတည္းကပဲ။ ဒီေနာက္ပုိင္းမွ နည္းနည္းပြင့္လင္းလာေတာ့ ေျပာ ခြင့္ရလာတာ’’ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံပင္ လယ္ျပင္တြင္ သေဘၤာခ်င္းတုိက္ မိရာမွ အစျပဳ၍ လုပ္ခလစာခုနစ္ လစာမရဘဲ ျပန္လာခဲ့ရသူ Cheif Officer ဦးေအးျမင့္ကေျပာသည္။

     ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာသေဘၤာသား မ်ားေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းပုိမုိရရွိရန္ သေဘၤာ သားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အ ခ်င္းႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။

ႏုိင္ငံတကာသေဘၤာလုိင္း မ်ားတြင္ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား မွာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံႏွင့္ အဓိကယွဥ္ ၿပိဳင္ေနရၿပီး ျမန္မာသေဘၤာသား မ်ား  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလုိက္ နာရန္ လုိအပ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာအ ရည္အေသြးႏွင့္  လုပ္ငန္းခြင္အ ရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳ လုပ္ထားသင့္ေၾကာင္း   Unity သေဘၤာကုမၸဏီ    မန္ေနဂ်င္းဒါ ႐ုိက္တာဦးထြန္းထြန္းက   ေျပာ သည္။

‘‘အလုပ္အကုိင္ရွားတယ္ဆုိ တာကလည္း ကုမၸဏီႀကီးေတြက ေခ်းမ်ားလာတယ္။ အရည္အခ်င္း ျမင့္တဲ့ သေဘၤာသားေတြလုိခ်င္ တယ္ျဖစ္လာေတာ့ အခြင့္အလမ္း နည္းလာတာေပါ့’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပင္ပတြင္သင္တန္းတက္ ေရာက္၍ သေဘၤာလိုက္သည့္ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သေဘၤာ ကုမၸဏီမ်ားကေက်ာင္းမၿပီးမီ လာေရာက္ေခၚယူမႈမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမုိရွိေနသည္ဟု ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ဆင္းေက်ာင္း သားမ်ားကဆိုသည္။

ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္တြင္ ဘာသာရပ္ ခုနစ္ခု၊ ဒီပလုိမာတန္း ႏွစ္ခုသတ္မွတ္သင္ၾကားေပးေန သည္။ ေရေၾကာင္းသိပၸံဘာသာ ရပ္၊ ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းလွ်ပ္ စစ္ႏွင့္အီလက္ထရြန္နစ္ဘာသာ ရပ္တို႔မွာ သေဘၤာေပၚတြင္လုပ္ ကိုင္ရသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ သည္။

ယင္းဘာသာရပ္သင္ၾကား သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္း မၿပီးမီ ကတည္းကပင္ သေဘၤာ ကုမၸဏီမ်ားမွပညာသင္ဆုေပး၍ ေက်ာင္းၿပီးပါက အလုပ္ခန္႔သည့္ အတြက္ ယင္းေက်ာင္းသားမ်ား မွာ အလုပ္အကိုင္ပိုရေၾကာင္း ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္႐ံုးမွဌာနခြဲမွဴးဦးေအာင္သူက ေျပာသည္။

‘‘ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္က ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားသံုးရာေက်ာ္ ေမြးထုတ္ေပးေနတာ၊ အလုပ္ အကိုင္ရရွိမႈက ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ ႏႈန္းအထက္မွာရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ သေဘၤာလိုက္တဲ့ ဘာသာရပ္မွာဆုိရင္ ရွစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကုမၸဏီေတြကလာ ေခၚၿပီး က်န္ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းက သာ အျပင္မွာရွာရတာ။ သူတို႔ လည္းလြယ္လင့္တကူရပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုျဖစ္ပြား လာေသာ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ ေရေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ သေဘၤာသားအလုပ္အကုိင္ႀကီး ၾကပ္ေရးဌာနခြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရွိ ကု မၸဏီမ်ားၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ထားရွိေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သေဘၤာသားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေနရာခ် ထားျခင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သေဘၤာ သားကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းလိုင္ စင္ (SRPS လိုင္စင္)ကိုေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ SRPS လိုင္စင္ကုမၸဏီ မ်ားသည္ သေဘၤာသားမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈပိုရွိေစရန္အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ ထားၿပီး ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ကုမၸဏီ ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူ မည္ဟု ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသေဘၤာသား ဌာနခြဲမွ ဦးတိုးျမင့္ကေျပာၾကား သည္။

 လတ္တေလာတြင္ စည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ WGM, Parita ႏွင့္ Glory Marime ကုမၸ ဏီတုိ႔ကိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။√‘‘အလုပ္အကုိင္ရွားတယ္ဆုိ တာကလည္း ကုမၸဏီႀကီးေတြက ေခ်းမ်ားလာတယ္။ အရည္အခ်င္း ျမင့္တဲ့ သေဘၤာသားေတြလုိခ်င္ တယ္ျဖစ္လာေတာ့ အခြင့္အလမ္း နည္းလာတာေပါ့’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပင္ပတြင္သင္တန္းတက္ ေရာက္၍ သေဘၤာလိုက္သည့္ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သေဘၤာ ကုမၸဏီမ်ားကေက်ာင္းမၿပီးမီ လာေရာက္ေခၚယူမႈမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမုိရွိေနသည္ဟု ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ဆင္းေက်ာင္း သားမ်ားကဆိုသည္။

ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္တြင္ ဘာသာရပ္ ခုနစ္ခု၊ ဒီပလုိမာတန္း ႏွစ္ခုသတ္မွတ္သင္ၾကားေပးေန သည္။ ေရေၾကာင္းသိပၸံဘာသာ ရပ္၊ ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းလွ်ပ္ စစ္ႏွင့္အီလက္ထရြန္နစ္ဘာသာ ရပ္တို႔မွာ သေဘၤာေပၚတြင္လုပ္ ကိုင္ရသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ သည္။

ယင္းဘာသာရပ္သင္ၾကား သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္း မၿပီးမီ ကတည္းကပင္ သေဘၤာ ကုမၸဏီမ်ားမွပညာသင္ဆုေပး၍ ေက်ာင္းၿပီးပါက အလုပ္ခန္႔သည့္ အတြက္ ယင္းေက်ာင္းသားမ်ား မွာ အလုပ္အကိုင္ပိုရေၾကာင္း ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္႐ံုးမွဌာနခြဲမွဴးဦးေအာင္သူက ေျပာသည္။

‘‘ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္က ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားသံုးရာေက်ာ္ ေမြးထုတ္ေပးေနတာ၊ အလုပ္ အကိုင္ရရွိမႈက ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ ႏႈန္းအထက္မွာရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ သေဘၤာလိုက္တဲ့ ဘာသာရပ္မွာဆုိရင္ ရွစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကုမၸဏီေတြကလာ ေခၚၿပီး က်န္ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းက သာ အျပင္မွာရွာရတာ။ သူတို႔ လည္းလြယ္လင့္တကူရပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုျဖစ္ပြား လာေသာ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ ေရေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ သေဘၤာသားအလုပ္အကုိင္ႀကီး ၾကပ္ေရးဌာနခြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရွိ ကု မၸဏီမ်ားၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ထားရွိေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သေဘၤာသားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေနရာခ် ထားျခင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သေဘၤာ သားကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းလိုင္ စင္ (SRPS လိုင္စင္)ကိုေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ SRPS လိုင္စင္ကုမၸဏီ မ်ားသည္ သေဘၤာသားမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈပိုရွိေစရန္အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ ထားၿပီး ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ကုမၸဏီ ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူ မည္ဟု ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသေဘၤာသား ဌာနခြဲမွ ဦးတိုးျမင့္ကေျပာၾကား သည္။

 လတ္တေလာတြင္ စည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ WGM, Parita ႏွင့္ Glory Marime ကုမၸ ဏီတုိ႔ကိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

7day daily