မ်က္ကပ္မွန္ တပ္သူတိုင္း သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 12:28:00 PMဗဟုသုတ အေနျဖင့္ ေရးသား လိုက္ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္စိဟာ လူတစ္ေယာက္ အတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္လို႔
ဂရိုစိုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တင္ျပလိုက္ ရပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္သူတိုင္း သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား ကေတာ့

(၁) တစ္ပါးသူ၏ မ်က္ကပ္မွန္ကို ငွားျပီး မသံုးမိပါေစနဲ႔။

(၂) ပႈေသာ ေနရာမ်ားကို မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ (ဥပမာ - ဟင္းခ်က္ေနစဥ္ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ပါက မ်က္လံုးကန္းတတ္ ပါတယ္ )

(၃) မ်က္ကပ္မွန္ကို ထားတဲ့ေနရာ မွန္ကန္ပါေစ။

(၄) ေရးကူးေနခ်ိန္မွာ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ပါနဲ႔။

(၅) မ်က္ကပ္မွန္ကို မကိုင္မီ လက္ကို အရင္ ေဆးေၾကာပါ။

(၆) မ်က္ကပ္မွန္အတြက္ သီးသန္႔ေဆးရည္ကို အသံုးျပဳပါ။

(၇) ျဖစ္နိုင္ရင္ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျပီး မအိပ္ပါနဲ႔။

(၈) ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ဆင္ပါ။


ေက်ာ္လင္းနုိင္ (က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား )