အရက္ႏွင့္ ဘီယာေသာက္သံုးမႈ မ်ားျပား၍ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ဘီယာဂါလန္ တစ္သန္းေက်ာ္ ပိုထုတ္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 12:27:00 PM


ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းလာသည့္ ျပည္ပထုတ္ ဘီယာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု) ေရႊသိန္း (ျမ၀တီ)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအထိ ၁၀ လအတြင္း ျပည္တြင္းဘီယာ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ဂါလန္ ၂၇ သန္းခြဲခန္႔ရွိကာ ယခင္တစ္ႏွစ္လံုး ထုတ္လုပ္မႈထက္ ဂါလန္တစ္သန္းေက်ာ္ ပုိမိုခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ဘီယာပမာဏမွာ ဂါလန္ ၂၆ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၁၀ လအတြင္း ဘီယာထုတ္လုပ္မႈမွာ ဂါလန္ေပါင္း ၂၇ သန္းနီးပါးအထိ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဂါလန္တစ္သန္းေက်ာ္ ပုိမိုထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရက္ႏွင့္ဘီယာ ေသာက္သံုးမႈျမင့္မား လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အရက္ႏွင့္ဘီယာ ဂါလန္ေပါင္း ၂၅၀၀၀၀၀၀ (ဂါလန္ ၂၅ သန္း)ႏွင့္ အထက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘီယာတစ္မ်ဳိးတည္း ထုတ္လုပ္မႈ အေနျဖင့္မူ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘီယာဂါလန္ေပါင္း သန္း ၂၀နီးပါးအထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂါလန္ေပါင္း ၂၆ သန္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈပင္လွ်င္ ဂါလန္ေပါင္း ၂၇ သန္းခြဲနီးပါး အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပမာဏမွာ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏျဖစ္ၿပီး လစဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ ဘီယာဂါလန္ေပါင္းမွာ ႏွစ္သန္းခြဲေက်ာ္မွ သံုးသန္းခြဲေက်ာ္ အထိရွိၿပီး ျပည္ပမွတင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ဘီယာအမွတ္တံဆိပ္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားပုိင္ဘီယာႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ ယခုအခါ ႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မည့္ ဘီယာကုမၸဏီမ်ားပါ ၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ ၀ုိင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရာတြင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္ျဖစ္လွ်င္ ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖုိးေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ျဖစ္လွ်င္ ေရာင္းရေငြေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media