တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလူတစ္ေယာက္မဲတျပား ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖါက္တဲ့ဥပေဒ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 11:27:00 PM


ကာခ်ဳပ္က ဆႏၵမဲရဲ႕ ၂၅% ကုိ တစ္ေယာက္တည္း ေမာင္ပုိင္စီးထားတဲ့အျပင္ ..... တပ္မေတာ္သားမ်ားကလည္း ျပည္သူနဲ႔ အတူ မဲထည့္ျပန္ေသးတဲ့ႏွစ္သီးစားအေျခခံဥပေဒ

.ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရး သန္း ၅၀ ရွိတယ္ ထားဗ်ာ။ .. အဲဒီ ထဲမွာ ၁၅ သန္းက မဲမေပးႏိုင္တဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ ဘုန္းၾကီးေတြေပါ့။ ၃၅ သန္းက မဲေပးလို႔ရတယ္။

အဲဒီ လူဦးေရမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၁၀၀၀ ကို ေရြးတယ္ ထားဗ်ာ။ ဒါဆို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ကို လူေပါင္း ၃ ေသာင္း ၅ ေထာင္ကေန ေရြးရတာ။

လူ ၃ ေသာင္း ၅ ေထာင္ကို ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ႏႈန္း။

တမတ္သားဆိုရင္ ၃၅၀၀ x ၂၅၀ = ၈၇၅၀၀၀၀ ... မဲေပါင္း ၈ သန္း ၇သိန္း ၅ ေသာင္း စာနဲ႔ ညီမွ်တယ္။

အဲဒီ မဲေပါင္း ၈သန္းေက်ာ္ကို ... ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္တည္းက မဲေပးေနတာ။

လူတစ္ေယာက္ .. မဲတျပား ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာ။

(ကိုထုုိက္)
Dawnmanhon( ေဒါင္းမာန္ဟုန္)