အိမ္သာ အပုိင္စားသူမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 11:25:00 PM


ေသာ့ခေလာက္ခတ္၍ပိတ္ထားေသာ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္း (အိမ္ သာ)မ်ားကို စာဖတ္သူတုိ႔ တစ္ေန ရာမဟုတ္၊ တစ္ေနရာ ေတြ႕ဖူး ၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္လူႀကီး႐ံုး၊ စာၾကည့္တုိက္၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ဌာနဆုိင္ရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အိမ္သာမ်ားကို ေသာ့ ပိတ္ထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အိမ္သာတစ္လံုးထက္ပိုၿပီးရွိတဲ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြက်ေတာ့ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ရွိတဲ့ အိမ္သာေတြကို ေသာ့ပိတ္၊ က်န္ ယိုယြင္းညစ္ပတ္တဲ့ အိမ္သာေတြကို အမ်ားသံုးဖို႔ဖြင့္ထားတတ္ၾကပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိလုပ္ၾကတာ လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖ မ်ားစြာရွိႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္သာကို ဖြင့္ခုိင္း၊ ပိတ္ခုိင္းဖို႔အတြက္ အ ခြင့္အာဏာရွိသူအေပၚမွာလည္း  မူတည္ပါတယ္။ သူတစ္ဦးတည္း သီးသီးသန္႔သန္႔ အသံုးျပဳခ်င္လုိ႔၊ တျခားသူေတြနဲ႔ ေရာေရာယွက္ ယွက္ မသံုးခ်င္လို႔၊ ညစ္ပတ္မွာ စိုးလို႔၊ လူတန္းစား၊ ရာထူးအဆင့္ အတန္းခြဲျခားခ်င္စိတ္ရွိလုိ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အိမ္ သာအလံုးေရနဲ႔ ထိုအိမ္သာမ်ား ကို အသံုးျပဳမယ့္ လူဦးေရဟာ မွ်တလံုေလာက္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ လူ ဦးေရမ်ားၿပီး အိမ္သာအလံုးေရ နည္းပါးတဲ့ေနရာေတြမွာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္)လူနည္း စုသံုးစြဲဖို႔ အိမ္သာအခ်ဳိ႕ကို ေသာ့ ပိတ္ထားမယ္ဆုိရင္ လူသားမဆန္ဘူးလို႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ အမ်ားဆုိင္ဘံုအိမ္သာေတြကို ေသာ့ပိတ္ထားတတ္တဲ့ အေလ့အထဟာ အသိဉာဏ္ပညာေရခ်ိန္ျမင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကားမွာ  မရွိေကာင္းေသာအရာလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ကမၻာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မွာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာေျပာင္းလဲ ဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ အခ်င္း ခ်င္းအျပန္အလွန္ေဖးမကူညီမႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ေႏြးေထြးမႈ၊ ေလးစားယံု ၾကည္မႈ၊ ၾကင္နာေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ထြန္းကားျပန္႔ပြားလ်က္ရွိပါ တယ္။  တန္းတူရည္တူရွိမႈနဲ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမႈကိုလည္း ေရွး႐ႈႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အခြင့္ထူးခံစားမႈ၊ ႏုိင္လိုမင္းထက္ ျပဳမႈ၊ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔ က်င္႐ႈတ္ခ်လ်က္ရွိၾကပါတယ္။

ဘယ္လိုမွ မရွိသင့္၊ မျဖစ္ သင့္တဲ့ အိမ္သာေသာ့ခတ္ထားမႈ လိုမ်ဳိးလုပ္ရပ္ေတြကို ကမၻာ့လူ သားအမ်ားစုက သတိထားေရွာင္ ရွားေနခ်ိန္မွာ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာ့ ေျမ၊ ျမန္မာ့ေရနဲ႔ ပညာ၊ ရာထူး ဌာနႏၲရ၊ ေငြေၾကးအင္အားႀကီးသူ မ်ားရွိတဲ့ ေနရာဌာနအသိုင္းအဝိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႕ႏုိင္ပါ ေသးတယ္။ စစ္ေဆးေရးလူႀကီး မင္းမ်ားလာလွ်င္ အသံုးျပဳဖို႔၊ ဌာနအႀကီးအကဲအသံုးျပဳဖို႔၊ သက္ဆုိင္သူမ်ားသာ အသံုးျပဳဖို႔ အိမ္သာမ်ားကို ေသာ့ခတ္ထားေလ့ရွိေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။

‘‘သမီးတို႔ေက်ာင္းက ႏွစ္ ထပ္စာသင္ေဆာင္တုိင္းမွာ အေပၚထပ္မွာ သန္႔စင္ခန္းႏွစ္ခန္း၊ေအာက္ထပ္မွာ ႏွစ္္ခန္းပါပါတယ္။ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခန္းမွာ အိမ္သာခန္း သံုးခန္းစီရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕သန္႔စင္ခန္းေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြပဲ အသံုးျပဳဖို႔ေသာ့ပိတ္ထားပါတယ္။ ဥပမာ စာၾကည့္တုိက္ေဘးက သန္႔စင္ခန္းကို လံုးဝပိတ္ထားတယ္။ အဲဒီ အေပၚက သန္႔စင္ခန္းကို  မဟာတန္းေက်ာင္းသား၊  ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ဆိုၿပီး ပိတ္ထားတယ္။ ဒီအေဆာင္မွာ စာသင္ၾက ရတဲ့ သမီးတို႔လို ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ စာၾကည့္တုိက္လာတဲ့သူေတြအသံုးျပဳဖို႔ က်န္တဲ့ႏွစ္ခန္းနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး’’လို႔ မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႐ံုးဌာနဆုိင္ရာ မ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာ အရင္ေရာက္သူ အရင္ယူစနစ္၊ ရာထူးႀကီးသူ အခြင့္ယူစနစ္မ်ားနဲ႔ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားကို အပိုင္ စီးထားတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ား ဆုိင္အိမ္သာ၊ ေရခ်ဳိးခန္းေတြကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ မိသားတစ္စုတည္း ရယူအသံုးျပဳ ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္ၾကပါ တယ္။ လူအမ်ားဆိုင္အိမ္သာ ေတြကို ေသာ့ပိတ္တဲ့အေလ့အထ ဟာ ခုိင္မာစြဲၿမဲၿပီး က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

အညစ္အေၾကးစြန္႔ဖို႔၊ ေဆး ေၾကာသန္႔စင္ဖို႔၊ အဝတ္အစား ျပင္ဆင္ဝတ္ဆင္ဖို႔ သန္႔စင္ခန္း မ်ား မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအရလည္း လိုအပ္မႈ အေရးႀကီးပါတယ္။ မျမင္အပ္တဲ့ ကိစၥမ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူေျဖ ရွင္းႏုိင္ဖို႔ ထားရွိေပးၾကရတာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ဆရာ မေရြး၊ ငယ္သားအရာရွိ မေရြး၊ လူငယ္လူႀကီးမေရြး၊ က်ား/မ မေရြး ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနၾကရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဘာမဟုတ္တဲ့ အိမ္သာေသာ့ပိတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အ႐ုပ္ဆိုးလွပါတယ္။

စာေရးသူတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ အိမ္သာေတြကို ေသာ့ပိတ္ထား ၾကသလဲ။ ေသာ့ပိတ္ထားျခင္းခံ ၾကရသလဲ။ ဒီလိုလုပ္တာ ေနာက္ ဆံုးနည္းလမ္းလား စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အမ်ားစုက အိမ္သာ အသံုးျပဳရာမွာ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ လုပ္တတ္ၾကလို႔လား။ အိမ္သာ လံုးေရ မလံုေလာက္မႈ အခက္ အခဲမ်ားေၾကာင့္လား။ တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္မႈမ်ားေၾကာင့္လား။ ထိန္းသိမ္းရွင္းလင္းေရးဝန္ထမ္းနဲ႔ စရိတ္စက ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ လား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္သာေတြ ကို ေသာ့မခတ္ဘဲ အၿမဲဖြင့္ထား ဖို႔၊ ေသာ့ခတ္ထားျခင္း မခံၾကရ ဖို႔ အားလံုးပူးေပါင္းတုိင္ပင္ေျဖ ရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

‘‘အိမ္သာဆုိတာ ေသာ့ပိတ္ ထားရမယ့္ေနရာမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားျပည္သူ အခ်ိန္မေရြးအသံုး ျပဳႏုိင္ရမယ္။ အဓိက အေရးႀကီး တာက အနံ႔အသက္ကင္းၿပီး အၿမဲ တမ္းသန္႔ရွင္းေနရမယ္။ သာယာ စင္ၾကယ္တဲ့ အိမ္သဖြယ္ျဖစ္ေနရ မယ္။ အိမ္သာကို ဝင္ထြက္အသံုး ျပဳသူတုိင္းကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ တန္ဖိုးထားတဲ့အေနနဲ႔ စနစ္တက်၊ စည္းကမ္းရွိရွိ သံုးစြဲၾကရမယ္’’လို႔ ပါေမာကၡဆရာႀကီး တစ္ဦးက ေျပာဖူးတာကို သတိရမိပါတယ္။

အိမ္သာေသာ့ပိတ္ျခင္း အျပင္ အိမ္သာအေရအတြက္ နည္းပါးျခင္း၊ လံုၿခံဳသန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြ၊ ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ပိုၿပီးသိသာပါတယ္။ဝင္ေငြနည္းပါး အေျခခံလူတန္းစားအိမ္ေျခစိပ္စိပ္ေနရာမ်ား၊ လက္လုပ္လက္ စား ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွာ အိမ္ သာေသာ့ပိတ္ျခင္းကို အေတြ႕ရ နည္းႏုိင္ေပမယ့္ အိမ္သာမရွိျခင္း၊ အိမ္သာအသံုးမျပဳျခင္း၊ ျဖစ္သလို တပိုတပါးသြားေနၾကျခင္းကလည္း အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး က႑အတြက္ အေလးေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမယ့္ လက္ရွိ အေနအထားမ်ားျဖစ္တယ္ဆုိ တာကို ႀကံဳတုန္းေျပာလုိက္ခ်င္ပါ တယ္။

ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆုိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ (Y.C.D.C)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၏ စာရင္းဇယား မ်ားအရ ေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္း ကိုးခုအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္းေပါင္း ၂၆ ခုရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရကစား သူမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အခမဲ့ယာယီေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ ခန္း ၃၂ ခန္းထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚရွိ သႀကၤန္ေရ ကစားမက႑ပ္မ်ားက မ႑ပ္ တစ္ခုလွ်င္ ယာယီေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္းတစ္ခုစီကို တစ္ရက္လွ်င္တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနငွားရမ္းအသံုးျပဳၾကရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အလွဴအတန္း၊ ပြဲလမ္း သဘင္၊ အခမ္းအနားေတြမွာ အိမ္သာစီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အဆင္ေျပဖို႔၊ လံုေလာက္ဖို႔၊ သန္႔ရွင္းဖို႔ သက္သက္သာသာ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔  စီမံခန္႔ခြဲထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္သာသံုးစြဲဖို႔ကိစၥေလးအတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် အပန္းမႀကီးေစသင့္ ပါဘူး။ အိမ္သာေတြကို အပိုင္စီး မထားသင့္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္တည္ေဆာက္ ျခင္းစီမံကိန္းမ်ားမွာေတာ့ အ ထက္ဗဟိုက အိမ္သာေဆာက္ဖို႔ ခ်ထားေပးတာ ေငြဆယ္သိန္းဆုိ ေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ တကယ္ ေဆာက္ထားတာက တစ္သိန္း တန္အိမ္သာေလာက္ပဲျဖစ္ေန တာလည္းရွိတယ္လို႔ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။ ဒါမ်ဳိး ကိုေတာ့ အိမ္သာရယ္လို႔ ႐ုပ္လံုး အေကာင္အထည္မေပၚခင္ ကတည္းက အိမ္သာအေပၚကေန အပိုင္စားထားသူမ်ားေၾကာင့္လို႔ သာ ဆုိလုိက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။

လြင္ခ်န္ၿဖိဳး(နတ္ေမာက္)