ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/07/2013 08:46:00 AM


(၁) ေမွာင္အတိခ်ထားသည့္အခန္း တြင္ လဲေလ်ာင္းပါ
(၂) မ်က္လံုးမွိတ္ပါ။ အေမွာင္ႏွင့္က်င့္ သားမရေသးေသာေၾကာင့္ မ်က္စိ မွိတ္ထားေသာ္လည္း အလင္းစက္ မ်ားေတြ႕ေနရတတ္သည္။ ၄င္း အလင္းစက္မ်ားကို စိုက္ၾကည့္ေနပါ။
(၃) တစ္မိနစ္ခန္႔စိုက္ၾကည္႕ေနလွ်င္ စိတ္ၿငိမ္သက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါလက္ဝဲလက္ကို (၄၅) ဒီဂရီ ေျမႇာက္ၿပီး တစ္မွငါးအထိေရတြက္ ပါ။ ငါးအထိေရအၿပီးတြင္ လက္ ေမာင္း အားကိုလံုးဝေလွ်ာ့လိုက္ပါ။ ေမြ႔ရာေပၚသို႔ လက္တစ္ေခ်ာင္းလံုး ျပဳတ္က်သြားပါေစ။
(၄) ထို႔ေနာက္လက္ယာလက္ကို လည္း ထိုအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။ ေျခ ေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းစလံုးကိုပါ ဆက္ လုပ္ပါ။
(၅) ပက္လက္အေနအထားတြင္ ေခါင္းကိုအနည္းငယ္မွ်အေပၚမပါ။ ငါးအထိေရပါ။ ထို႔ေနာက္ လည္ပင္းၾကြက္က္သားမ်ားကို လံုးဝလႊတ္ခ် လိုက္ၿပီး ဦးေခါင္းကိုေမြ႔ရာေပၚက် သြားပါေစ။
(၆) ထိုအခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး အေလးခ်ိန္မရွိေတာ့သကဲ့သို႔ တင္း အားမ်ား ေလ်ာ့က်ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေတြးမ်ိဳးစံုအဝင္မခံေတာ့ဘဲ အိပ္ ေပ်ာ္ရန္သာအာ႐ံုစိုက္ပါ။
ေဇာ္ကို
Source:RD
Health Updates Journal