ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မွု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/27/2013 07:36:00 PM

ၿပီးခဲ့သည့္လဆန္းပိုင္းက ဇာတိရပ္ရြာသို႔ တစ္ေခါက္ ျပန္ေရာက္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က သတိထားမိတာ တစ္ခုရွိသည္။ မိမိတို႔နယ္တြင္ စက္ရက္ကန္းမ်ားအလုပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ရာမွ ယခုဘက္ပိုင္း လက္ရက္ကန္းမ်ားပါ ျပန္ အလုပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ကို အံ့ဩဝမ္းသာစြာ ျပန္ေတြ႕လာ ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေရွ႕ပိုင္းတုန္းက လက္ရက္ကန္းမ်ားအလုပ္ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ စက္ရက္ကန္းမ်ားကသာ အလုပ္ျဖစ္ေနခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုက်ေတာ့ လက္ရက္ကန္းမ်ားအလုပ္ ျဖစ္လာပုံမွာ စင္ခြင္မ်ားပါလုပ္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ ကားလာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအေၿခ အေနသည္ မိမိတို႔ရပ္ရြာတစ္ခုတည္းတင္မက ေဘးနီး ခ်ဳပ္စပ္ေက်းရြာမ်ားမွာပါ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ အလုပ္ျပန္ ျဖစ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာ့ေၾကာင့္ ထိုသို႔ လက္ရက္ကန္းမ်ား ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာရသနည္းဆိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာအဆင္ အဝတ္ အစားမ်ားေၾကာင့္ ယခုလို ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ကာ အလုပ္ျပန္ျဖစ္ လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရေပသည္။ သို႔ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယင္းရိုးရာအထည္ဆန္းမ်ား စင္ တင္ရက္လုပ္လာၾကရာ ရက္ခအေနျဖင့္ပင္ တစ္ေန႔ ၅ဝဝဝက်ပ္ခန႔္ ဝင္ေငြရရွိၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ လည္း ေဈးေကာင္းေကာင္း ရသျဖင့္ ယခုလိုလက္ရက္ကန္း စင္မ်ား ျပန္လည္အလုပ္ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ေသာအဆင္မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနားေဈးကြက္တို႔တြင္ ဝမ္းဆက္ တစ္အုပ္အေနျဖင့္ ေရာင္းေဈး က်ပ္၂၀၀၀၀ ခန႔္အထိ ေဈးေပါက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့ ရိုးရာအဝတ္အထည္မ်ားကို ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပ ကပါ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမွုျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ဝတ္စားဆင္ယင္မွုသည္ ျမန္မာ့ပုံရိပ္ကို မည္မၽွအတိုင္းအတာ အထိ သက္ေရာက္မွုရွိေစသည္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ျမန္ မာ့ပုံရိပ္ကို မည္သို႔ေဖာ္ထုတ္လၽွင္ ရနိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သတိျပဳ မိေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘာမ်ိဳးကို ယခင္ေခတ္က အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီသည္လည္း ယင္းနည္းလမ္းမ်ိဳး ကို အသုံးျပဳခဲ့ဖူးသလို၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္မ်ားလည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကဖူးသည္ကို သမိုင္း သက္ ေသ မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုတေလာ တခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာေမာ္ ဒယ္လ္ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္တခ်ိဳ႕၏ မလုံ႔တလုံႏွင့္အေဖာ္ အျပပါေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မွုပုံစံမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာ ခဲ့ေပရာ ယင္းအခ်က္သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွုဓေလ့ စရိုက္ႏွင့္ ျမန္မာ့ပုံရိပ္၊ ျမန္မာ့ လူမွု တန္ဖိုးမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္အမွားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ လူငယ္ထု အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအၾကား အတုယူလြဲမွားမွုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မွုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ နိုင္ေပသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ထိုသို႔ဝတ္စား ဆင္ယင္သည့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာေမာ္ဒယ္လ္မ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား သတိမေမ့ေလ်ာ့ေစရန္မွာ မိမိတို႔သည္ လူထုေရွ႕ေဆာင္(public figure) မ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အသိႏွင့္ ယင္း၏ အခန္းက႑သည္ ျမန္မာလူငယ္လူ ရြယ္မ်ားအတြက္ နမူနာေကာင္းစံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္သည္ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္ကို ေတြ႕ ျမင္နိုင္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတို႔၏ဝတ္ စားဆင္ယင္မွု သည္ ျမန္မာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမျဖစ္ေစ နိုင္သည့္တိုင္ အဆိပ္အေတာက္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ မ်ားစြာႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ဝတ္ဆင္ ၾကရန္ လိုအပ္လွပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ေပ သည္။

အယ္ဒီတာ
yangonmedia