လဟာျပင္ေစ်း၊ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္း၊ ဟံသာ၀တီ ကားပြဲစားတန္း ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ အထိ သံုးရန္စီစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/27/2013 08:57:00 AM


လဟာျပင္ေစ်း၊ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္း၊ ဟံသာ၀တီ ကားပြဲစားတန္း ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၅၀၀၀ အထိသံုးစြဲမည္၊ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းက လဟာျပင္ေစ်း စီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ အထိ သံုးရန္စီစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ လဟာျပင္ေစ်းႏႇင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ေနရာ၊ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္း ေလ့က်င့္ေရးကြင္း ေနရာႏႇင့္ ဟံသာ၀တီ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္းေဟာင္း ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ က်ပ္ ၄၂၅ ဘီလ်ံ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၅၀၀၀)အထိ သံုးစြဲရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ လဟာျပင္ေစ်းႏႇင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ ေနရာကို Shwe Taung Junction City Development Co.,Ltd မႇ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏႇင့္ အက်ဳိးတူ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခန္႕မႇန္း တန္ဖိုးမႇာ ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ (၂၀၀ ဘီလ်ံ) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္လမ္းရႇိ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္း ေလ့က်င့္ေရးကြင္း ေနရာကို Asia Myanmar Consortium Development Co.,Ltd က တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခန္႔မႇန္း တန္ဖိုးမႇာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၅၀၀၀ (က်ပ္ ၁၂၅ ဘီလ်ံ) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟံသာ၀တီ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္းေဟာင္း ေနရာတစ္ခုလံုးကို Crown Advanced Construction Co.,Ltd မႇ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း ခန္႔မႇန္းတန္ဖိုးမႇာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ (က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးကို သံုးႏႇစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ အဆိုပါ ကုမၸဏီသံုးခုတည္းမႇ ျမႇဳပ္ႏႇံရန္ ခန္႔မႇန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ ပမာဏမႇာ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၂၅၀၀၀ အထိ ရႇိေနသည္။

ကုမၸဏီ သံုးခုတည္းမႇ ျမႇဳပ္ႏႇံမည့္ ယင္းေငြပမာဏမႇာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ ႏႇစ္အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနမႇ တစ္ႏႇစ္လံုး ေကာက္ခံရရႇိသည့္ ေငြပမာဏ၏ ငါးပံုတစ္ပံုနီးပါးအထိ ရႇိေသာ ေငြပမာဏ ျဖစ္သည္။

လဟာျပင္ေစ်း ေနရာတြင္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမႇ ၃၂ ထပ္ အျမင့္ရႇိ Hotel၊ ၂၈ ထပ္အျမင့္ရႇိ Office ႏႇင့္ ၃၄ ထပ္အျမင့္ရႇိ Residential Twin Tower ႏႇစ္လံုးအျပင္ Shopping Mall မ်ားပါ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမဆင့္ကို သံုးႏႇစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

အက်ဳိးအျမတ္ အေနျဖင့္ လဟာျပင္ေစ်းေနရာ စီမံကိန္းအတြက္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမႇ ၄၈ ဒသမ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏႇင့္ စည္ပင္မႇ ၅၁ ဒသမ ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲေ၀ရန္ လ်ာထားထားေၾကာင္း၊ ဟံသာ၀တီ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္းေဟာင္းေနရာမႇ စီမံကိန္းအတြက္ စည္ပင္မႇ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏႇင့္ Crown Advanced မႇ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္း ေလ့က်င့္ေရးကြင္း ေနရာမႇ ကန္သာယာ Consortium Tower စီမံကိန္းအတြက္ စည္ပင္မႇ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏႇင့္ Asia Myanmar Consortium Development မႇ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲေ၀ရန္ လ်ာထားထားသည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၏ အခ်က္အျခာက် ေနရာတြင္ရႇိၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရား အနီးတြင္ တည္ရႇိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ ေနရာေဟာင္းနယ္ေျမ(၂)ရႇိ ေျမဧရိယာ ၁၂ ဒသမ ၆၀၄ ဧကထဲမႇ ေျမ ၈ ဒသမ ၈၄၄ ဧကအား ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမႇ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမႇ က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏႇံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းမႇ စီမံကိန္းႏႇစ္ခု အၿပီးသတ္ ကာလအထိ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမႇဳပ္ႏႇံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊေတာင္ ကုမၸဏီအျပင္ အျခားေသာ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕၏ ဟိုတယ္ႏႇင့္ စီးပြားျဖစ္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ေငြပမာဏမႇာလည္း လြန္စြာမ်ားျပားသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားမႇလည္း အခြန္ေရႇာင္တိမ္းမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမည့္ ေငြပမာဏမ်ားမႇာ အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီးသည့္ ေငြမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံႏႇင့္ ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရႇိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ အခ်ဳိ႕ကလည္း သံုးသပ္ထားသည္။

လဟာျပင္ေစ်းႏႇင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ ေနရာကို စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
Eleven Media Group