မိေခ်ာင္းကန္အပုိင္း၁၊၂၊၃ မွ ၿပည္သူမ်ား ၇ ၾကိမ္ေၿမာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/23/2013 08:00:00 PM

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၃

တပ္ေၿမအၿဖစ္ မတရားသိမ္းဆည္းထားသည္ဟု ဆုိကာ မိေခ်ာင္းကန္ အပိုင္း ၁၊၂၊၃ မွ ၿပည္သူမ်ား ယေန႕ေန႕လည္ ၂နာရီတြင္ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႕ ကမဟာဗႏၶဳပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ၇ ၾကိမ္ေၿမာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ယေန႕ နံနက္တြင္လည္း သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ယခု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမွာ ယေန႕တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ေၿမာက္ခန္႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ႏုိင္ ၊ ေအာင္ႏုိင္စိုး ( ကစၦပ )