ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္ေစလို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/08/2013 08:05:00 PM

(ေဆာင္းပါးရွင္ - ေဒါက္တာခင္ႀကီးေမာင္)

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳ၍ သမၼတႀကီးထံသို႔ ျပန္ပို႔ေပးၿပီး၍ ရက္ပိုင္းအတြင္း သမၼတႀကီးလက္မွတ္ ထိုးၿပီးပါက ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေတာ့ ေပမည္။ တင္ဒါေအာင္ထားေသာ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ Telenor ကုမၸဏီႏွင့္ ကာတာအေျခစုိက္ Ooredoo ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုလည္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ မလံုေလာက္ မစို႔မပို႔ ဆင္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဖုန္းကို စိတ္ကုန္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ေနၾကပါၿပီ။

ႏိုင္ငံတကာမွာ လက္ကိုင္ဖုန္း (Cell Phone) ၀ယ္ရင္ ဆင္းမ္ကတ္တစ္ပါတည္းပါၿပီး ကတ္ဖိုးသက္သက္ ေပးစရာ မလိုသည္ကို ျပည္ပေရာက္ဖူးသူတုိင္း သိရွိၾကၿပီးပါ။ ကတ္ဖိုးေပးစရာ မလိုျခင္းမွာ ဖုန္းေျပာတဲ့ မိနစ္တုိင္း ၀င္ေငြရေနေသာေၾကာင့္ ကတ္ဖိုးေပးရန္ မလိုပါ။ ျမန္မာျပည္ တစ္ခုတည္းမွာပဲ ကတ္ဖိုးေပး၀ယ္ရျခင္း၊ ေစ်းႀကီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳၾကရတဲ့ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ား အံ့အားသင့္ေစခဲ့ပါသည္။ ကတ္ဖိုးေပးရတဲ့ အစဥ္အလာ အက်င့္ဆိုးကို ယခု၀င္လာမည့္ ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခုသုိ႔ အေမြဆိုး မေပးခဲ့ဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးတို႔အား ျပည္သူမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားမွ ႀကိဳတင္ေမတၱာ ရပ္ခံလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လက္ရွိႏွစ္ေကာင္တည္းေျပးတဲ့ ျမင္းပြဲမွာေတာ့ တစ္ေကာင္က ေလွ်ာ့ေပးလိုက္၊ ေနာက္တစ္ေကာင္က တက္လိုက္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ကို အပိုင္စီးထားရာက မၾကာမီ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခု ၀င္လာေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေလးေကာင္ေျပးမယ့္ ျမင္းပြဲျဖစ္လာၿပီး ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား မ၀င္ေသးခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ပ္ ၁၅ သိန္းတန္ကေန ယခု က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္း ျဖန္႔တာကလည္း ေျခာက္ႀကိမ္ရွိသြားေပမယ့္ သံုးစြဲသူေတြ မေက်နပ္သည္ကမ်ားၿပီး အတုိင္အေတာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲပါ။ က်ပ္ ၁၅၀၀ ေစ်းခ်ေပးတာလွ်င္ပင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုမွ က်ပ္ ၇၀၀ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္အသံ ထြက္လာလို႔သာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ႏွင့္ ေစ်းျဖစ္သြားေၾကာင္း ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုၾကပါသည္။

၀င္ေရာက္လာမည့္ Telenor ႏွင့္ Ooredoo ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကေတာ့ ေငြအရင္းအႏွီးမွာလည္း ေတာင့္တင္းခုိင္မာ၊ Technology လည္း ေျပာစရာမလို၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈေတြမွာလည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာပါ ေဆာင္ရြက္ေန၍ အဘက္ဘက္က ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခုထက္ေတာ့ အစစမွာ သာေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကလည္း တစ္ေကာင္တည္း ေျပးရတဲ့ ေစ်းကြက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေစ်းကြက္ေ၀စု မ်ားမ်ားရေအာင္ Market Share တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဆုိရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိတဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြေတြႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံမ်ားကို တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီ ႏွစ္ခုႏွင့္ ၿပိဳင္ဖုိ႔က ဒါေလာက္ႏွင့္ မလံုေလာက္ႏုိင္ေသးပါ။ MPT ႏွင့္ ထုိင္၀မ္အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္လုပ္မယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Orange ကုမၸဏီကလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနလ်က္ပါ။

ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ လက္ရွိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆန္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကား ေစ်းကြက္လို မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ကို ျဖစ္လာေစပါသည္။ ကားဆုိရင္ Show Room ေတြက ႀကိဳက္တဲ့ကား၊ ႀကိဳက္တဲ့ Model ကို ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္၊ ႀကိဳက္သေလာက္ အစီးေရ ၀ယ္ယူရရွိေနၿပီး ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ပင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ေစ်းကြက္လည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆန္ဆန္ သံုးစြဲသူ၏ ေစ်းကြက္ Buyer Market ျဖစ္ေစရန္ တရားမွ်မွ်တတ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ေလးခုစလံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ေပးရ ပါေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားပါ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာႏွင့္ အခ်ိန္မေရြး ႀကိဳက္သေလာက္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ပါက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိၿပီး လူမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မား လာႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီ ႏွစ္ခုတို႔မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းေရ ၃၉ ဒသမ ၅ သန္း ေရာင္းတပ္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ အတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ Myanmar Connet 2013 မွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဇူလိုင္ ၅ ရက္က Park Royal ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္သြားေသာ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲတြင္ Ooredoo ကုမၸဏီက အာရွေဒသဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Mr.Nicholas Swierzy က ေျပာၾကားရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာသြားၿပီး အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ကြန္ရက္ကို ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကုမၸဏီမွ Representative ျဖစ္သူ Mr. Ross Cormack ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ အင္တာနက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေတာ္၏ GDP သည္လည္း ၁ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ GDP မွာ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ အင္တာနက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းတို႔၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔သိပ္သည္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ GDP မွာ ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ IMF ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ World Bank တို႔မွ ျမန္မာျပည္၏ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ တိုးတက္လာမည့္ GDP ကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ အားသြန္ခြန္စိုက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားအထိ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ႏိုင္ၾကပါေစရန္ ဆႏၵျပဳရ ပါသည္။ ခြဲတမ္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ဳိးကို ရပ္ၿပီး ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ေပ်ာက္၍ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီျပင္ပါေစေသာ္။

Eleven Media Group