အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားထက္ မမ်ားေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/08/2013 12:47:00 PM


Mon, 10/07/2013 - 13:29
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာ္ပေရတာေလးခုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားထက္ မမ်ားေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ CEO ဦးတင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေစ်းႏႈန္းသက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကုိ လက္ရွိတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ေစာေသးေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ကုန္ခန္႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “သူတို႔ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဝန္ေဆာင္မႈမသာရင္ေတာင္ မညံ့ေအာင္လုပ္မွာပါ။ ေစ်းႏႈန္းလည္းသူတို႔ေပးတဲ့ ေစ်းထက္မမ်ားတဲ့ေစ်းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္မွာပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သူမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းမမ်ားေအာင္ လုပ္သြားမယ္” ဟု ဦးတင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ ေအာ္ပေရတာေလးခုတြင္ ျပည္တြင္းေအာပ္ေရတာႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ပေအာ္ပေရတာႏွစ္ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ Sim Card တန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီလီမိတက္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ေစာေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ “အဲ့လိုသတ္မွတ္ဖို႔ အခ်ိန္က နည္းနည္း ေစာေနပါေသးတယ္။ ျပည္ပေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ခုအတြက္ေတာ့ တရားဝင္ေၾကညာၿပီးသားေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ကေတာ့ လိုင္စင္ကိုေစာင့္ေနတာေပါ။့ ရတနာပံုအေနနဲ႔ကလည္း လိုင္စင္ကို ေစာင့္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ရၿပီလို႔ မေျပာေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ မီဒီယာေတြကို ဖိတ္ၿပီးေတာ့အသိေပးဖို႔၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးအသိေပးဖို႔ကို အခ်ိန္မက်ေသးလို႔ပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းဝယ္ယူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပးေစလိုေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ျပည္တြင္းက ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကိုပဲ အားထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားပိုင္ကုမၸဏီကို အားေပးဖ႔ုိေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီအားမပါဘဲနဲ႔ေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔က ခက္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားပိုင္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအား ေျပာင္းလဲထားေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၊ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူစသည့္ ကုမၸဏီေလးခုတို႔ ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ Fixed Lines ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို အျပည့္အဝလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထြန္းထြန္း
Myanmar Internet Journal