မပုပ္မသိုးေအာင္ က်ပ္စည္းထားသည္႕ မံမီ ကေလးအေလာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/08/2013 12:47:00 PM


Tuesday, 08 October 2013

ကေလးငယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြား၍ မံမီ ႐ုပ္ကလာပ္ကဲ့သုိ႔ ေဆးစီရင္ထားသည့္ အေလာင္းကို ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာသြားေတာ့မွ ေတြ႕ရွိၾကရသျဖင့္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
ယခုအခါတြင္ မိခင္ျဖစ္သူ အာမန္ဒါဟတၱန္ (Amanda Hutton) အား ကေလးငယ္အား ေသေစမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ ဟမ္ဇားခန္ (Hanga Khan) မကြယ္လြန္မီႏွင့္ ကြယ္လြန္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေရာဂါသည္ ကေလးငယ္အား စိုးရိမ္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႕၊ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အေထြေထြ ကေလးေရာဂါ ကုသေပးေနသည့္ ဆရာဝန္တို႔သည္ အဆိုပါ အိမ္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အေထြေထြ ေအဂ်င္စီ၌ အစည္း အေဝးမ်ား က်င္းပကာ ကေလးငယ္အား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး အတြက္ မိခင္အာမန္ဒါဟတၱန္ အပါအဝင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ကက္သရင္းဝပ (Dr. Katharyn Ward) က ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားကို ရွင္းျပသည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ အတြင္းက မိခင္ ဟတၱန္အား ေလးႏွစ္ခြဲ သားေလးကို ေသေစမႈျဖင့္ တရား စြဲဆိုခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ဟမ္ဇား၏ အေလာင္းကို မိခင္၏ အိပ္ခန္းအတြင္းမွ ကေလး ခုတင္ထဲတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ မိခင္က သူမတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ သားေလးသည္ သဘာဝ အတိုင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ကေလးငယ္ေလးသည္ ေလးႏွစ္ ခြဲ ေက်ာ္ေက်ာ္ ျဖစ္လင့္ကစား ေျခာက္လမွ ကိုးႏွစ္ကေလး ဝတ္ဆင္သည့္ အဝတ္အစား မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ ေဒါက္တာ ကက္သရင္းဝပ္၏ G.P ေဆး႐ံုသို႔ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ကတည္း က လာေရာက္ မျပသေတာ့သျဖင့္ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ကေလး အထူးကု ဆရာဝန္ အမ်ဳိးသမီးက ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ အိမ္အေရာက္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးသည့္ အရာရွိသည္ အဆုိပါ အိမ္သို႔ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေနာက္ဆံုး သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လူမႈေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကေလး၏ က်န္းမာေရး အတြက္ ပထမဆံုး စိုးရိမ္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တို႔တြင္ ကေလးငယ္ ေက်ာင္းအပ္ရမည့္ အခ်ိန္ ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္၍ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။ မိခင္သည္ အရက္စြဲေနသူျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းေရးတြင္လည္း ႐ုိက္ႏွက္ ဆူပူသည့္ ဒဏ္ကို သူမ ခံစားေနရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမသည္ Multi Agency Risk Assessment Confe-rences (Maracs)အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ ထား သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ကေလးငယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ ျပဳမူသည့္ စ႐ုိက္၊ ကေလး၏ ကိုယ္ေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ က်န္းမာေရး စသည့္ မွတ္တမ္းတြင္ ဗလာက်င္း၍ ေနေလသည္။ မိခင္သည္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ ထားျခင္းႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ထံသို႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာခဲ့ရေပသည္။

ဟတၱန္သည္ ကေလးငယ္အား ေသေစမႈတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ ဟမ္ဇားသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ျခင္း သာ ျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ အစစ္ေဆးခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒါက္တာ ကက္သရင္းဝပ္ကမူ ကေလး ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အာဟာရ မျပည့္ဝမႈသည္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ကေလး ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ျခင္း မျပဳရန္ ဟမ္ဇား၏ အစ္ကို တာရဇ္ခန္ (Tariq Khan) ၂၄ ႏွစ္က တားဆီးခဲ့သျဖင့္ ၎က အဆိုပါ ကိစၥ၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
Myawady News