၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပဳိင္ပြဲအတြက္ အားကစား သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ပုံသမားမ်ား အလုိရွိသည္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/08/2013 06:58:00 PM
၁။ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေငြေဆာင္ၿမဳိ႕မ်ား၌ က်င္းပမည့္ အားကစားပြဲမ်ားအတြက္ သတင္းရယူႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၂။ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၃။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပဳိင္ပြဲမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားၿပီး အပင္ပန္းခံႏုိင္ရမည္။

၄။ သတင္းစာပညာ တတ္ကြၽမ္းထားသူ ျဖစ္ရမည္။ သတင္းေထာက္ အေတြ႔အႀကဳံရွိသူကုိ ဦးစားေပးမည္။

၅။ အားကစားၿပဳိင္ပြဲမ်ားအတြက္ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဇၩိမမွ ပုိ႔ခ်ေပးမည့္ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ တတ္ေရာက္ႏုိင္ရမည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း လက္မွတ္၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပုံ ၃ ပုံတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ မတုိင္မီ မဇိၩမ မီဒီယာ၊ အခန္း ၄ဝ၇၊ ပုလဲကြန္ဒုိ အေဆာင္(C)သုိ႕ လူကုိယ္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ [email protected] သုိ႕ဆက္သြယ္ ေပးပုိ႕ႏုိင္ၾကပါသည္။

သိလုိသည့္ အခ်က္လက္မ်ားကုိလည္း ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉ ၄၂၁၁၁၃၄၄၂ သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
The Myanma Age