အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားနည္းခ်က္ ေထာက္ျပဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကုိ သမၼတ တုိက္တြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/03/2013 08:59:00 AM
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူထားတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကိုပါ ေထာက္ျပဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တုိက္တြန္းခ်က္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔တဲ့သ၀ဏ္လႊာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့တာပါ။

"တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ တိုုက္ရိုုက္ဆက္သြယ္ေပးပိုု႔ႏိုုင္ပါသည္၊ ထိုု႔အျပင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး တိုုးျမွင့္ခံစားေစရန္အတြက္ တရားရံုုးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦစီးဌာနေအာက္ရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္တိုု႔၏ အားနည္းမႈမ်ားအျပင္ သက္ဆိုုင္ေသာ အျခားက႑စံုုဆိုုင္ရာတိုု႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ ပိုုမိုုျပည့္စံုုထိေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပိုု႔အပ္ပါသည္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ သတၱမအႀကိမ္ ပံုမွန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဆီ ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အားနည္းခ်က္အေၾကာင္း ေဖၚျပထားရာမွာ သမၼတက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြကိုလည္း ေထာက္ျပဖို႔ သ၀ဏ္လႊာျပန္လည္ေပးပို႔ၿပီး တိုက္တြန္းထားတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း တုိက္တြန္းအႀကံျပဳထားပါတယ္။
RFA Burmese