ၿမံဳေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မ်ဳိးဥ ျပန္လည္ ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ နည္းပညာ ေတြ႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/03/2013 01:29:00 PM


ၿမံဳေနေသာ အမ်ဳိးသမီး ၏ သား အိမ္အတြင္း၌ မ်ဳိးဥ ျပန္လည္ ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ နည္းပညာသစ္ တစ္ခုအား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၄င္း နည္းပညာ သံုး၍ ဂ်ပန္ အမ်ဳိးသမီး အား ကေလး မီးဖြား ေစခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ တြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ရွိ သားဖြား ႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါ ဌာနမွ ပါေမာကၡ အာရြန္ဆန္ သည္ ၿမံဳေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး၏ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း၌ မ်ဳိးဥျဖစ္ ထြန္းေစသည့္ နည္းသစ္ တစ္ခု အား ရွာ ေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
အဆုိပါ နည္းပညာသစ္ မွာ ကနဦး အဆင့္၌သာ ရွိေသးေသာ္လည္း မ်ဳိးဥ မထုတ္ လႊတ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ သားအိမ္ ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ မ်ား အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည္။
၄င္း အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေသြးဆံုးၾကၿပီး ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္လုိပါက မ်ဳိးဥ လွဴဒါန္းျခင္း တစ္ခု သာ ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းမွာ သားအိမ္ အလုပ္ မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၄ဝ မတုိင္ခင္ အရြယ္ ၌ပင္ သားအိမ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း မရွိေပ။
အဆိုပါ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားေနသူ အမ်ဳိးသမီး ၂၇ ဦးပါဝင္ ခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမွ် အသက္ ၃၇ ႏွစ္ အရြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ထဲ၌ ၁၃ ဦး၏ သားအိမ္ ၾကြင္းက်န္ေနေသာ ေမြးညင္း ေပါက္ေလးမ်ား ရွိေသးၿပီး ၄င္းေမြညင္း ထဲ၌ မႀကီးထြားေသးေသာ မ်ဳိးဥ တစ္ ခုရွိသည္။
အဆုိပါ နည္းပညာ သစ္အား ေနာက္ ထပ္တစ္ဆင့္ စစ္ေဆးရာ၌ ၿမံဳျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ႏုိင္မႈ ရွိ မရွိကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား က ေျပာၾကားသည္။
သိဂႌဝင္း
popularmyanmar