ရန္ကုန္တြင္ အင္တာနက္ ယာယီျပတ္ေတာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/03/2013 01:08:00 PM


ရန္ကုန္ရွိ ISP Network ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ POP(Post Office Protocol) မ်ားကုိ လိုင္းအသစ္ တပ္ဆင္ ခ်ိတ္ဆက္ မည္ ျဖစ္၍ လိုင္းသစ္ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္ အင္တာနက္ ယာယီျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔ ဟံသာ၀တီ POP တြင္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၂နာရီ ၁၅ မိနစ္ အထိ လည္း ေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔ မိုဘိုင္း POPတြင္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မွ မြန္းလြဲ ၂နာရီ ၁၅ မိနစ္ အထိ လည္းေကာင္း၊ မရမ္းကုန္း POP တြင္ ၂နာရီ ၁၅ မိနစ္မွ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အထိလည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေထာ္ေလး POP တြင္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္ မွ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အထိ လည္း ေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ MICT POP တြင္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မွ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အထိ လည္းေကာင္း အင္တာနက္ ေခတၱျပတ္ေတာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ယေန႔ အသိေပး ထုတ္ျပန္သည္။

ဧရာ၀တီ