"ျပႆနာအစ ဘယ္သူက" သံတြဲျဖစ္စဥ္အမွန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/03/2013 06:11:00 PM


သံတြဲျမိဳ႕တြင္၂၉-၉-၂၀၁၃ေန႕နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႕တြင္ဘဂၤါလီကုလား
အဒူရာစြတ္ေခၚေက်ာ္ဇံလွ(ယခုကမန္ဟုေျပာဆို-ျမန္မာစကားမပီ)မွ၎ရဲ႕အိမ္ေရွ႕
တြင္ရပ္ထားေသာရခိုင္လူမ်ိဳးဗုဒၶဘာသာကိုနိုင္ဦးအား-မင္းဘာျဖစ္လို႕ရပ္တာလဲ ငါ့အိမ္ေရွ႕
လီးေတာင္မရပ္နဲ႕ဟုဆဲဆိုပါသည္။

ထိုအခါကိုနိုင္ဦးမွအစ္ကိုကၽြန္ေတာ့္ကိုမဆဲနဲ႕ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေျပာဟု ေျပာေသာအခါဘဂၤါလီကုလားမွဆဲေတာ့ဘာျဖစ္လဲ-မင္းလိုေကာင္မ်ိဳးကို
သတ္ပစ္မယ္-ဆိုင္ကယ္မွာေထာင္ထားေသာသာသနာ့အလံကိုလည္း-
အဲဒီအလံကိုလည္းလီးနဲ႕ထိုးပစ္မယ္ဟုသာသနာကိုေစာ္ကားေသာ
စကားမ်ားအားေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ဆဲဆိုျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္၊

ကိုနိုင္ဦးလည္းေဒါသထြက္သြားျပီးအက်ယ္အက်ယ္ျဖစ္မည္စိုး၍တရား
ဥပေဒအေၾကာင္းအရသံတြဲျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္သြားေရာက္ကာအမႈဖြင့္ခဲ့
ပါသည္၊

ထိုသို႕အမႈဖြင့္ေနစဥ္အတြင္းသံတြဲျမိဳ႕ေဒသခံမ်ားမွသိရွိသြားျပီးရဲစခန္းေရွ့တြင္
ဘဂၤါလီေက်ာ္ဇံလွေခၚအဒူရာစြတ္အားတရားဥပေဒေၾကာင္းအရဖမ္း/မဖမ္းကိုေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္၊

တစ္ျဖည္းျဖည္းနွင့္လူအုပ္ႀကီးမွာလည္းမ်ားျပားလာျပီးအဒူ
ရာစြတ္အားမဖမ္းေသးသျဖင့္ေဒါသေပါက္ကြဲလုရွိေနခ်ိန္တြင္သိမ္ကုန္းဆရာ
ေတာ္ေရာက္ရွိလာျပီးအေျခအေနေမးျမန္းရာစခန္းမႉးနွင့္ျမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးတို႕မွ
ညေန(၄)နာရီအခိ်န္ခန္႕တြင္ဖမ္းဆီးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသျဖင့္ဆရာ
ေတာ္မွ၀င္ၾကည့္ရာအမွန္တစ္ကယ္ဖမ္းထားသျဖင့္ဆရာေတာ္မွလူအုပ္ႀကီး
အားေက်ာ္ဇံလွေခၚအဒူရာစြတ္အားအမွန္တစ္ကယ္ဖမ္းထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း
ျပန္မလႊတ္ေတာ့ပါဘူးဟုမိန္႕ၾကားသျဖင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပီပီဆရာေတာ္စကားအား
နားေထာင္ကာျပန္သြားၾကပါသည္၊

၎အခ်ိန္တြင္အဒူရာစြတ္ရဲ႕အိမ္ေရွ႕မွာ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သည့္လူ(၅၀)ေလာက္စုေ၀းျပီးျပႆနာျဖစ္ပြားလုဆဲဆဲတြင္ သိမ္ကုန္းဆရာေတာ္ေရာက္ရွိလာျပီးထိန္းသိမ္းသျဖင့္လူစုကြဲသြားကာ သံတြဲျမိဳ႕လည္းေအးခ်မ္းသြားခဲ့ပါသည္၊

သို႕ေသာ္
၃၀-၉-၂၀၁၃ေန႕တြင္အဒူရာစြတ္မွာေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတစ္ဦးျဖစ္တာ
ေၾကာင့္ျမိဳ႕ထဲတြင္လွည့္ျပီးပတ္ျပေနခဲ့ပါသည္၊ထိုအခါရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွစုံစမ္း
ၾကည့္ေသာအခါမေန႕ကည(၈)နာရီေလာက္ကတည္းကအာမခံျဖင့္ျပန္လႊတ္
ေပးလိုက္ျပီဟုသိေသာအခါဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားမွေပါက္ကြဲမႈအ
ထြတ္အထိပ္သို႕ေရာက္ရွိသြားျပီးရဲစခန္းသို႕သိမ္ကုန္းဆရာေတာ္၊သုခ၀တီ
ဆရာေတာ္၊ပုလဲဆရာေတာ္၊

အံေတာ္အလယ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္တို႕ႏွင့္အတူသံတြဲျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕နွင့္သံတြဲေဒသခံရခိုင္
လူမ်ိဳးမ်ားေရာက္ရွိလာျပီးအဒူရာစြတ္အားဖြင့္ထားသည့္အမူတြင္ပုဒ္မ ၂၉၄-၅၀၆ နွစ္ခုတည္းသာဖြင့္ထားျပီးသာသနာညစ္ႏြမ္းေအာင္ဆဲဆိုေစာ္ကားထား
ေသာအမႈ ပုဒ္မ ၂၉၅ မွာေပ်ာက္ေနသျဖင့္ဆရာေတာ္မ်ားမွဒီအမႈေပၚလြင္
၇ဲ႕သားနဲ႕ဘာလို႕မဖမ္းတာလဲဟုေမးျမန္းရာစခန္းမႉးမွရဲအေရးမပိုင္သျဖင့္
တနၤလာေန႕မွတရားရုံးတြင္ဦးတိုက္ေလွ်ာက္၇မည္ဟုေျပာဆိုသျဖင့္ျပႆနာ


ျဖစ္ေတာ့မည္ ဒီလိုလုပ္လို႕မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုျပီးေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္ခရုိင္အုပ္
ခ်ဳပ္ေ၇းမႉးဦးထြန္းေ၀ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးေက်ာ္စိုးလြင္တို႕ေရာက္ရွိ
လာခိ်န္တြင္ဆရာေတာ္မ်ားမွလူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡျဖစ္သြားနိုင္သျဖင့္ပုဒ္မ ၁၄၄
ထုတ္ထားသည့္အခ်ိနိ္တြင္ေဒသႏၲ၇အမိန့္ျဖင့္(သိ့ု႕)လိုအပ္ပါကအထက္သို႕
တင္ျပျပီးထိန္းသိမ္း၇န္ေျပာၾကားေသာ္လည္းဘဲခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးထြန္း
ေ၀မွျငင္းဆန္သျဖင့္ညေနဘက္တြင္လူအုပ္မွာထိန္းသိမ္းမရေတာ့ဘဲေပါက္
ကြဲကာမီးရႈိ႕အိမ္ဖ်က္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊

ဒါေပမဲ့ယခုျဖစ္စဥ္သည္အဒူရာစြတ္ျဖစ္စဥ္ေပၚအေျခမခံဘဲယခင္လမ်ားကျဖစ္စဥ္
မ်ားျဖစ္ေသာဗုဒၶဘုရားဦးေခါင္းေတာ္အားဘဂၤါလီ ကုလားမွေျခေထာက္ျဖင့္နင္းမႈ၊ဗုဒၶဘာ
သာဘုန္းေတာ္ႀကီးအားမႈန္ေ႐ႊရည္ဆိုသူကုလားမွကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ ကားမႈ၊ေတာင္ကုတ္သူရခိုင္အမ်ိဳးသမီးအားဘဂၤါလီကုလားမ်ားမွမဒိန္းက်င့္
ေစာ္ကားမႈ၊ေရႊေလွ၊သျဗဳခ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ဘဂၤါလီကုလားမ်ားမွရခိုင္အမ်ိဳးသားအား လည္လွီးသတ္ျဖတ္မႈ၊စသည့္ကိစၥအမႈမ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ယခုလိုေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊

ယခုလည္းမြတ္ဆလင္မ်ားမွသံတြဲတြင္ဂ်ီဟဒ္ဆင္ႏႊဲမည္ဟုေၾကျငာျပီး ယခုအခါေရႊေလွေက်းရြာလင္းသီရြာတြင္
ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင္လူ(၃)ေယာက္ျဖတ္သန္းသြားစဥ္ကုလားမ်ားမွဒါးႏွင့္ လိုက္ခုတ္သျဖင့္အေရးေပၚေဆးရုံသို႕ေ၇ာက္ရွိျပီးအသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္၇ပါသည္၊ယခုအခါခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားမွလည္းအႀကီးအ္က်ယ္ေပါက္ကြဲကာျပႆနာတက္နိုင္
သည့္အေနအထားတြင္ရွိပါေၾကာင္းနွင့္ယခု
ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္တာမဟုတ္ဘဲဘဂၤါလီကုလားမ်ားရဲ႕လုပ္ရပ္မ်ားကိုမခံနိုင္ေတာ့၍ေဒသခံမ်ားမွေပါက္ကြဲ၍ ယခုလိုျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္စဥ္အမွန္ကို
ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ThanTwe NewsGroup
Shwemyanmar media group