ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံး (၅၀) ၾကိမ္ေျမာက္ရုပ္ရွင္သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/14/2013 12:06:00 PM

ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရုံး (၅၀) ၾကိမ္ေျမာက္ရုပ္ရွင္သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲျမင္ကြင္း