ရွန္ဟိုင္းမွ ပေဟဠိဆန္ေသာ အေဖာ္အခၽြတ္မယ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ စတင္စံုစမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/14/2013 12:15:00 PMShanghai Streakerဟု လူသိမ်ားသည့္ အဆိုပါ ငယ္ရြယ္သည့္ မိန္းကေလးသည္ ညနက္သန္းေခါင္ အခ်ိန္မ်ား၌ ရွန္ဟိုင္း၏ ေနရာအခ်ို႕တို႔တြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေပၚထြက္လာၿပီး အဝတ္အစားမ်ားကို ခၽြတ္ျပတတ္သူ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားၾကား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေစသည့္ ရွန္ဟိုင္း အေဖာ္အခၽြတ္မယ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စတင္စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Shanghai Streakerဟု လူသိမ်ားသည့္ အဆိုပါ ငယ္ရြယ္သည့္ မိန္းကေလးသည္ ညနက္သန္းေခါင္ အခ်ိန္မ်ား၌ ရွန္ဟိုင္း၏ ေနရာအခ်ို႕တို႔တြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေပၚထြက္လာၿပီး အဝတ္အစားမ်ားကို ခၽြတ္ျပတတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ တရုတ္ရွိ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ္လည္း ယင္းမိန္းကေလး မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူမႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူမွ် တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အဝတ္အစားမ်ားကို လွစ္ျပတတ္သည့္ ပေဟဠိဆန္ေသာ မိန္းကေလးကို ယခုအခါ ရွန္ဟိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က အေလးအနက္ စံုစမ္းမႈ စတင္ေနၿပီဟု သိရသည္။


ပထမဆံုး သူမ၏ ဓာတ္ပံုမ်ား အင္တာနက္ေပၚ ေရာက္လာခ်ိန္က အရက္မူးေနသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး အဆင္ျခင္မဲ့ ျပဳမူသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း သီတင္းပတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာလာသည္အထိ ဓာတ္ပံုအသစ္မ်ား ေပၚထြက္ေနသည့္ေနာက္ လူေျပာမ်ားသည့္ သတင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံုတစ္ခုတြင္ လူအမ်ား သြားလာေနသည့္ ဟန္ရွန္လမ္းမေပၚ၌ ကင္မရာဘက္သို႔ လွည့္ကာ အဝတ္အစားမ်ားကို လွစ္ျပေနသည့္ မိန္းကေလး၏ ပံုရိပ္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွင္တီယန္ဒီႏွင့္ ဘြန္းဧရိယာမ်ား၌ပါ ညဘက္ထြက္၍ အဝတ္အစားမ်ား ခၽြတ္ျပသည့္ မိန္းကေလး၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ဆက္တုိက္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။


ရွန္ဟိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထိုအမ်ိဳးသမီး ထြက္ေပၚမလာမီ သူမကို အတည္ျပဳ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမ၏ သတင္းကို လံုးဝဥႆံု အစအန မရေသးဘဲ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အင္တာနက္တြင္ ရွန္ဟိုင္းမွ အေဖာ္အခၽြတ္မယ္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုခု ရွိေနသူဟု အမ်ားစုက လက္ခံထားၿပီး သူမကို ကူညီေနသည့္ ဓာတ္ပံုသမား တစ္ဦးလည္း ရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ တရုတ္ အင္တာနက္ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ဓာတ္ပံုမ်ား စတင္လာသည့္ ရင္းျမစ္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္အတူ ကူညီ ရွာေဖြေပးေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။