ေက်ာင္းသားဘဝက ေပးေသာသင္ခန္းစာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/02/2013 08:44:00 AM

ေက်ာင္းမွာ၊ စာသင္ခန္းမွာ အျမဲ ပထမရသူဟာ ျပႆ နာ ( Problem ) တိုင္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတယ္။ သို႔ေပမယ့္ က်ရွံုးတဲ့ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဘူး။

ေက်ာင္း/စာသင္ခန္းမွာ အျမဲအမွတ္နည္း ေနာက္ဆံုး အဆင့္ ရေလ့ ရွိသူမ်ားဟာ ျပႆ နာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ မႏိုင္ဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘယ္လို ရင္ဆိုင္ ရမလဲ ဆုိတာ အျမဲ သိတယ္။

သင္ခန္းစာ -

ဒီလိုပါပဲ။ဘဝမွာ အျမဲလည္း ႏိုင္ေနမွာ မဟုတ္သလို၊ အျမဲလည္း က်ရွံုးေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပႆ နာတိုင္းအတြက္ အေျဖရွိေန၊ ရွာတတ္ေနရမယ္။မယ္။ မေျဖရွင္းႏိုင္လို႔ က်ရွံုးရင္ ေတာင္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိရမယ္။ ဒါဟာ ဘဝပါပဲ။

ေအာင္ခမ္း ( TSJ Team )
TechSpace Journal