မေကြး-ေနျပည္ေတာ္လမ္းရိွကြန္ကရစ္ေရေက်ာ္ေခ်ာင္းေရေၾကာင့္က်ိဳးပ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/02/2013 12:52:00 PM


ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ မေကြး-ေနျပည္ေတာ္-ကားလမ္းပိုင္းရိွ ကြန္ကရစ္ေရေက်ာ္ 
ယာဥ္သြားလာမႈရပ္ဆိုင္းသည္ထိ ပ်က္စီးPopular Myanmar News Journal