ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆင္းမ္ကတ္ ၁၀ ေက်ာ္ ေရာင္းစားဟုဆိုကာ တိုင္ၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/15/2013 04:41:00 PMဒိုက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ သရက္ေတာေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေက်း႐ြာတြင္ အမ်ားျပည္သူ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားေသာ တန္ဖိုးနည္း က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္ေရ ၁၀ ကတ္ ေက်ာ္ကို ကိုယ္က်ဳိးသုံး ေရာင္းစားသည္ဟုဆိုကာ ေက်း႐ြာေနထိုင္သူ အခ်ဳိ႕က ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း အဆိုပါေက်း႐ြာ ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

သရက္ေတာ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ အုတ္ဝင္း႐ြာ၊ သရက္ေတာ႐ြာ၊ ငွက္သိုက္ေပါက္ေက်း႐ြာ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို ဇြန္လတြင္ ၃၅ ကတ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ကတ္ ၂၀၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ကတ္ ၂၀ အပါအဝင္ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း ၇၅ ကတ္ကို ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးက ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ယင္းေဝစုထဲမွ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း ၆၁ ကတ္ကိုသာ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီး က်န္ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ၁၄ ခုကို ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကိုယ္က်ဳိး သုံးေသာေၾကာင့္ တိုင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ သရက္ေတာေက်း႐ြာ ေနထိုင္သူ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ သရက္ေတာေက်း႐ြာ ေနသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို က်ပ္သုံးေသာင္းခြဲျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ မဲေပါက္သူတစ္ဦး ကိုယ္တိုင္ပင္ က်ပ္ေလးေထာင္ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

သရက္ေတာေက်း႐ြာအုပ္စု တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်း႐ြာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ မဲႏိႈက္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုတိုင္ၾကားမႈမွာ ပုဂၢဳိလ္ေရးေၾကာင့္ တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သရက္ေတာေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေက်း႐ြာေနထိုင္သူ အခ်ဳိ႕က သရက္ေတာေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တိုင္ၾကားထားသည္မွာ မွန္ကန္ၿပီး တိုင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသူ ႏွစ္ဖက္ကို စစ္ေဆးၿပီးေသာေၾကာင့္ ဒိုက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly