ကားေပၚတြင္က်န္ရစ္ေသာ ပစ္တိုင္းေထာင္ အရုပ္တစ္ရပ္မွ တီတီအသံထျမည္သျဖင့္ ကားသမား ဆင္းေျပးရာမွ ဗံုးလန္႔ခဲ့ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/15/2013 05:45:00 PMရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုန္းၾကီးလမ္း စံျပမွတ္တိုင္တြင္ ပရိုေဘာက္စ္တစ္စီးအတြင္းမွ
ဗံုးဟုမသကၤာဖြယ္ရာေတြ႕ရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး တပ္သား
တစ္ဦးႏွင့္ မိုင္းရွင္းေခြးတစ္ေကာင္မွ ရွာေဖြရွင္းလင္းစဥ္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ဗံုးဟုယူဆရသည့္ ကားေပၚတြင္က်န္ရစ္ေသာ ပစ္တိုင္းေထာင္ အရုပ္တစ္ရပ္မွ တီတီအသံထျမည္သျဖင့္ ကားသမား
ဆင္းေျပးရာမွ ဗံုးလန္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မစိုးရိမ္ရေၾကာင္းသိရသည္။
(ဓာတ္ပံု- ျပည္သူ႔အနာဂတ္)
Credit: ျပည္သူ႔အနာဂတ္