မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/15/2013 07:35:00 AM

လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပဲြေတာ္ကာလနီးလာ၍့
ေဗ်ာက္အိုးမ်ားေဖါက္ျခင္း၊ မီးရႈးမီးပန္းပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။
လတ္တေလာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမအတြင္းလက္လုပ္ခ်ိန္ကိုက္မိုင္း
ေပါက္ကဲြျခင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားေတြ႕ရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရွိၿပီး
ေပါက္ကဲြမႈမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးကိုေရွ႕ရႈကာ
ေဗ်ာက္အိုးေဖါက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Yangon Police