ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုး၌ တစ္ပတ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၂၀၅ မႈျဖစ္ပြားကာ ၄၂ ဦးေသဆံုးခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/23/2013 01:24:00 PM


ရန္ကုန္ ၊ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃

ေနျပည္ေတာ္ ၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၁၉ ရက္အတြင္း ယာဥ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈ ၂၀၅ မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ၄၂ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုး ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ယာဥ္ မေတာ္မဆမႈ ျဖစ္ပြား ျခင္းသည္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၌ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ၅၄ ႀကိမ္ တြင္ ၉၃ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိ၍ ၉ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယ အမ်ားဆံုးမွာ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၂၈ မႈ ျဖစ္ပြားကာ ၆၄ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိ၍ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ တတိယ အမ်ားဆံုးမွာ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၂၆ မႈ ျဖစ္ပြားကာ ၅၇ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိ၍ ၆ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၂၀၅ မႈ ၊ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၄၀၅ ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူ ၄၂ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျဖစ္ပြားမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၂ မႈ ၊ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၂ ဦး ႏွင့္ ေသဆံုးသူ တစ္ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Myawady News