အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးတို႕၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရုရွားမွ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/29/2014 06:39:00 PM


ဧၿပီ ၂၉။

ေမာ္စကိုအေနျဖင့္ ယူကရိန္း အက်ပ္တည္း ျမင့္တက္ေနမႈၾကားတြင္ ရွရွားနယ္စပ္ အနီး အေမရိကန္-ေနတိုးတို႕၏ စစ္ေရးဆိုင္ရာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရုရွား၏ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဆာဂီးရိႈဂူမွ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ခ်က္ေဟဂယ္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈတြင္ ၎ကဲ့သို႔
ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ အေမရိကန္မွလည္း ရုရွားအေနျဖင့္ ယူကရိန္းအား က်ဴးေက်ာ္မည္ မဟုတ္ဟု အာမခံခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေရွ႕ဥေရာပတြင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားမႈသည္ ေနတိုး မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားကို အာမခံရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္မွ
ေျပာဆိုထားသည္။ ယူကရိန္းတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုရွားအေပၚတြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈ အသစ္မ်ားကိုလည္း
အေမရိကန္မွ ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထပ္မံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈတြင္ ရုရွားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုတို႕ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႕သည္ ရုရွား သမၼတ ဝလာဒီမာ
ပူတင္၏ အတြင္းစည္းမွ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာ သမဂၢမွလည္း လူ ၁၅ ဦးအေပၚတြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ယေန႕ အဂၤါေန႕အတြင္း နာမည္ စာရင္းထုတ္ေဖာ္ၿပီး
ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ တစ္နာရီခန္႕ ရွည္ၾကာသည့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း မစၥတာ ရိႈဂူမွ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးတို႕၏ အေရွ႕ဥေရာပအတြင္း စစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ရုရွားအား ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္
ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ရိႈဂူမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရုရွား တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႕၏ ပင္မ
အေျခစိုက္စခန္းမ်ားသို႕ ယူကရိန္း နယ္ျခားအနီး စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆို
သြားခဲ့သည္။

ပင္တဂြန္မွလည္း မစၥတာ ရိႈဂူသည္ ေမာ္စကို အေနျဖင့္ ယူကရိန္းအား က်ဴးေက်ာ္ရန္ အစီအစဥ္မရိွေၾကာင္းကို အာမခံခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား
သြားသည္။ ရုရွားမွ ဆက္လက္ၿပီး ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ သံတမန္ေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ပိုမို
ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေၾကာင္း မစၥတာ ေဟဂယ္မွ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ပင္တဂြန္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: BBC
The Myanma Age