အားနည္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ Microsoft IE အသုံးျပဳၾကရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူေက သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/29/2014 12:34:00 PM


Internet Explorer တြင္ လုံၿခဳံေရး ျပႆနာ ရွိေသာေၾကာင့္ Microsoft က ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွသာ IE browser ကိုအသုံးျပဳၾကရန္ အေမရိကန္ Computer Emergency Readiness အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿဗိတိန္လုံၿခဳံေရး ကုမၸဏီတို႔က သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Explorer တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ အားနည္းခ်က္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိခဲ့သည့္ IE ဗားရွင္းမ်ား တြင္လည္း ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Zero-day ဟု ေခၚသည့္ အဆိုပါ အားနည္းခ်က္သည္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားကသုံးစြဲသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ malware မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ install ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ malware ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူျခင္း၊ အြန္လိုင္း အသုံးျပဳမႈကို ေျခရာခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။

လုံၿခဳံေရး ကုမၸဏီ FireEye အေနျဖင့္ အဆိုပါ အားနည္းခ်က္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎သည္ Internet Explorer 9,10 ႏွင့္ 11 မွတဆင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ Flash အေျခခံ နည္းပညာကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထက္ပါ Internet Explorer ဗားရွင္းမ်ားသည္ Microsoft ၏ Windows Vista, Windows 7 ႏွင့္ Windows 8 မ်ားတြင္ပါဝင္ၿပီး Internet Explorer 6 ႏွင့္အထက္တြင္လည္း အဆိုပါ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNET
Internet Journal