လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ဓာတ္အားခ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/05/2014 08:14:00 PMလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံရသည့္ အေၾကာင္း ရွင္းလင္း သည့္  ရွင္းလင္းပြဲ သို႔တက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လင္းလြန္း ေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼာ႐ံုေလးတစ္ခု၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခင္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခေတြသာ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံ သြားခဲ့သည္။

ထုိသို႔ရွင္းျပသည္ဟု မၾကားခဲ့ဖူးပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပမည္ဆုိေတာ့ စိတ္ဝင္စားပါသည္။ ရွင္းလင္းပြဲကလည္း ကိုယ့္ရပ္ကြက္မွာျပဳလုပ္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲ။ အိမ္ႏွင့္ မနီးမေဝး။ ထို႔ေၾကာင့္စိတ္ပါလက္ပါတက္ေရာက္နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ တည္ေထာင္လိုပါလွ်င္ အစိုးရလုပ္သမွ် လူထုက စိတ္ဝင္စားၿပီး လူထုကိုလည္းအစိုးရက စိတ္ဝင္တစားရိွၾကရမည္ထင္သည္။ ယခုလို အစိုးရပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက လူထုကို အသိအမွတ္ျပဳကာ လာေရာက္ရွင္းျပလွ်င္ လူထုမွာလည္း နားေထာင္ေပးရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသျဖင့္ တက္ေရာက္နားေထာင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကြၽန္မတို႔အား လွ်ပ္စစ္ဝန္ ႀကီးဌာန၊ ၿမိ႕နယ္တာဝန္ခံၿမိဳ႕နယ္ မွဴးက လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ သည္။ ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သား လူဦးေရငါးဆယ္မွ်လည္း လာ ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးကား ယဥ္ယဥ္ေက်း ေက်းရွိသူျဖစ္သည္။ သူရွင္းျပ သည္ကို  စိတ္ဝင္စားပါသည္။ လူ က   လူယဥ္ေက်းမို႔ ရွင္းလင္းျပ သည္မွာ ေအးေအးေဆးေဆးရွိ သည္။

 ၿမိဳ႕နယ္မွဴး မရွင္းလင္းမီ ဓာတ္အားခတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရ ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေခါင္းစဥ္ပါ စာရြက္ငယ္မ်ားကို  ေဝငွထား သည္။ ဖတ္ၾကည့္မိသည္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမွာ ေဒသအလုိက္၊ ၿမိဳ႕အလိုက္ဓာတ္ အားခ တစ္ယူနစ္အေပၚမွာ ေကာက္ခံသည့္ ေဈးႏႈန္းထားမ်ား ကိုလည္း စာရင္းျပဳစုတင္ျပထား သည္။ စာရင္းအရ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ တစ္ယူနစ္ ၁၆၀ က်ပ္။ ထိုေဈး ႏႈန္းထားက အနိမ့္ဆံုး။ အလယ္ အလတ္ေဈးႏႈန္းမွာ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ တစ္ယူနစ္ ၄၂၅ က်ပ္။ ၿမိတ္ ၿမိဳ႕မွာ တစ္ယူနစ္ ၄၇၀ က်ပ္။ အျမင့္ဆံုးမွာ ဖားကန္႔။ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕မွာ တစ္ယူနစ္ကို ၈၀၀ က်ပ္ရွိ သည္။  ဓာတ္အားခတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ အခြန္ထမ္းျပည္သူခ်င္းအတူ တူ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားကြာဟမႈ နည္းပါးလာေစၿပီး သာတူညီမွ် ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ဟု ေဖာ္ျပထား ေသးသည္။ ဟုတ္ကဲ့။ ေကာင္းပါ သည္။ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစလို သည္။ ေဈးႏႈန္းမတူသျဖင့္ ေဈးႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ မညႇိ။ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ညီေအာင္တက္မည္။ ဒီအတုိင္းဆုိပါလွ်င္  ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွာ  ေကာက္ခံသည့္ ေဈးႏႈန္းအတုိင္း   တစ္ယူနစ္ကို ၈၀၀ က်ပ္အထိ တျဖည္းျဖည္းတုိးကာ၊ ျမႇင့္ကာ ေကာက္ယူၿပီးညႇိေတာ့မည္ေလ ေလာ။ မေျပာတတ္ေသးေခ်။ ေၾကာက္လွပါသည္။ မလူးသာ မလြန္႔သာ ဝင္ေငြမွ်သာရွိ၍ ျဖစ္ ပါသည္။

ကြၽန္မတို႔ေနထုိင္ရာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားမီမွာ  ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေဈးႏႈန္းမတက္မီအခ်ိန္ထိ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ဆုိလွ်င္ ၇၅ က်ပ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ား မညီမွ်တာေတာ့ေသခ်ာသည္။ ေဈးခ်ဳိသည့္ၿမိဳ႕က ေဈးခ်ဳိ။ ေဈး ႀကီးသည့္ၿမိဳ႕ကေဈးႀကီး။ ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေန၍  အခြန္ထမ္းျပည္သူအခ်င္းခ်င္း မတူညီရာက တူညီေအာင္ ေဈးတက္ယူရပါသည္ဆိုသည္ကေတာ့ ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ဟုထင္မိသည္။ ေဈးႏႈန္းထားမတူညီျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာကြာဟ ေနမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာေဒသ၏ အျခား ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ရလွ်င္ရသလို ေကာက္ခံယူေနသည္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၉၈-၉၉ ခုႏွစ္မ်ားကပင္ တစ္ယူနစ္ ၂၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံခဲ့သည္။ေက်ာက္စိမ္းကဲ့သို႔ေသာ ရတနာမ်ဳိးထြက္သည့္ သူေဌးသူႂကြယ္ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ေလလား။ မဆိုတတ္။

  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္း ထားတက္ယူရျခင္းအေၾကာင္း ရင္းရွင္းလင္းပြဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးက ရွင္းလင္းရာတြင္ ယခုအခါ လွ်ပ္ စစ္စြမ္းအင္ကို ႏုိင္ငံျခားမွ မွာယူ တင္သြင္းေနရပါသည္။ ဝယ္ယူရ ေသာ ေဈးႏႈန္းထားမွာ တစ္ယူနစ္ ကို ၁၀-၁၂ ေဒၚလာေပးေနရ သည္။ ျပည္သူလူထုထံမွ ထိုေဈး ႏႈန္းျပန္မရ။ ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚ ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းေျပာခဲ့စဥ္က ‘‘ျမန္မာျပည္မွာ လွ်ပ္စစ္ေတြပိုေနလို႔ေရာင္းစားေနတယ္’’ဆို ေသာစကားႏွင့္ေတာ့ တျခားစီ။ စကားအနက္အဓိပၸာယ္ေျပာင္း ျပန္ျဖစ္ေနသည္ကိုၾကားရသည္။ မည္သည့္စကားက  အမွန္ဆို သည္ကို မသိေတာ့ပါ။

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထုိင္း၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ား သို႔ လွ်ပ္စစ္မ်ားေရာင္းခ်ေနသည္ ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ထုိင္း ႏုိင္ငံမွာရရွိေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အင္အားလံုး၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေရာင္းခ် ေနေသာ  စြမ္းအင္မ်ားဟု သိရွိ ထားသည္။  တ႐ုတ္ကိုလည္း ဓာတ္အားမ်ားစြာေရာင္းခ်ထား သည္။ ကိုယ္ေရာင္းစဥ္က တစ္ ယူနစ္ ႏွစ္ေဒၚလာႏႈန္း ကုိယ္က ျပန္ယူရသည္က ၁၀-၁၂ ေဒၚ လာေဈး။ ဒီလိုဆိုလွ်င္ မ႐ႈံးသင့္ ဘဲ႐ႈံး။ အျမတ္မေပးတန္ဘဲ ေပး ဝယ္ေနရသည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈည့ံ လြန္းသည္ဟု ဆုိရေတာ့မည္။ မိမိႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္ စစ္စြမ္းအင္ျဖင့္ တုိင္းတစ္ပါးသို႔ တစ္ယူနစ္ ႏွစ္ေဒၚလာႏႈန္းထား ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး၍ သူတစ္ပါး တုိင္းျပည္မွာ နီယြန္မီးေတြ ထိန္ ထိန္လင္းေနခ်ိန္၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက သူမ်ားဆီမွငါးဆ၊ ေျခာက္ဆ အျမတ္ေပးကာျပန္လည္ဝယ္ယူေနရသည္ဆုိသည္ကေတာ့ ကိုယ္ ညံ့လြန္းသည္။ ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလ ဟုသာ ဆိုခ်င္ေတာ့သည္။

ဒီလုိႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ား  မဂၢါဝပ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလံုးအခဲလိုက္ေရာင္းခ်ၿပီး ကိုယ့္တုိင္းျပည္မွာမူ ေဒသအလုိက္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ေသာလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေနရ၍ထုတ္လုပ္နည္းအေပၚမူတည္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္လည္း မတူညီသလို ေကာက္ခံသည့္ေဈးႏႈန္းမွာလည္း တုိင္းျပည္တစ္ဝန္း မတူကြဲျပားျခားနားေသာ ေဈးႏႈန္းထားေတြျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာဟုသာ ဆုိရေတာ့မည္။

  ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၏ အဆုိအရ ယခုတစ္ႀကိမ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခတိုးျမႇင့္လုိက္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ႏွစ္စဥ္က်ပ္သန္း ေပါင္း ၂၈၆ သန္းအ႐ႈံးထြက္ရာမွ သန္းေပါင္း ၂၈၄ သန္းကာမိ၊ ေထမိမည္။ ဒါေတာင္ ႏွစ္စဥ္က်ပ္ ေငြသန္းေပါင္းႏွစ္သန္းခန္႔အ႐ံႈးျပေနဦးမည္။ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၈၄ သန္းကာမိသျဖင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမွာ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟုဆုိပါသည္။

 ရွင္းလင္းပြဲသို႔ လာေရာက္ နားေထာင္သည့္  ျပည္သူမ်ား ဘက္ကေတာ့ ‘‘ဒီတစ္ႀကိမ္တက္ တာနဲ႔ လံုေလာက္ၿပီေနာ္။ ေနာက္ ထပ္တက္ဦးမွာလား။ တစ္ႏွစ္ တစ္ခါ ေဈးတက္ယူမွာလား။တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းနဲ႔ မီတာခကိုတက္ယူေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ႏြားႏို႔ညႇစ္သလိုညႇစ္လုိ႔ရသေလာက္ ညႇစ္ေနသလိုပါပဲ’’ဟု ဆုိသူကဆုိသည္။

အျခားတစ္ဦးကေတာ့ ‘‘သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းသံုးႏွစ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီတာခသံုးႀကိမ္တက္ၿပီ။ တက္မွာဆုိလည္း ႀကိဳတင္ရွင္းျပသင့္တယ္။ မတက္ခင္ရွင္းမျပဘဲ တက္ၿပီးမွလာရွင္းျပေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမ်ားတတ္ႏုိင္ေတာ့မွာလဲ။ အခုႏႈန္းထားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုလွ်ပ္စစ္ကိုေခြၽေခြၽတာတာသံုးရင္ တစ္လအတြက္ က်ပ္ ၃,၅၀၀ ဝန္းက်င္ပဲတုိးေပးရမယ္။ သိပ္မမ်ားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြပါတက္ေတာ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းက ထပ္တက္ဦးမယ္။ အားလံုးၿခံဳၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုအေထြေထြကုန္စရိတ္စက (၇၀,၀၀၀၊ ၈၀,၀၀၀)  အထိ ပိုတိုးကုန္မယ္လို႔ တြက္လို႔ရတယ္။ အာရွေတာ္ဝင္ေဆး႐ံုလုိ ဆာကူရာ ေဆး႐ံုလို ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြမွာပါ ေဈးတက္ယူရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအတြက္ ဒီေဆး႐ံုေတြနဲ႔မကင္းႏုိင္ပါဘူး။  ဒီကုန္က်စရိတ္အတြက္မည္သူကက်ခံေပးမွာလဲ’’ စသျဖင့္ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးမ႐ိုးႏုိင္ေသာ အေတြးတို႔ျဖင့္ျပန္ေျပာၾကသည္။ ဟုတ္ေၾကာင္းမွန္ရာလည္း ျဖစ္ေနသည္ကိုး။

ကြၽန္မကေတာ့ ‘‘ကြၽန္မတို႔ လမ္းကို သြယ္ထားတဲ့ဓာတ္အား လုိင္းႀကိဳးေတြ မေကာင္းလို႔ဆုိၿပီး ကြၽန္မတို႔လမ္းထဲက အိမ္တုိင္းကို ပိုက္ဆံေကာက္ၿပီး ဝိုင္ယာႀကိဳး ေတြလဲထားရပါတယ္။ မိုးတြင္း ကာလမွာ ဓာတ္အားလုိင္းေတြ ေဟာင္းႏြမ္းေနလုိ႔ ျပတ္က်ၿပီး ဓာတ္လုိက္တာနဲ႔ ကြၽန္မတို႔အိမ္ နီးခ်င္း လူငယ္တစ္ေယာက္ ဓာတ္ လိုက္ေသဆံုးဖူးပါတယ္။ အခုမီ တာခေတာ့ တိုးေကာက္ေနၿပီ။ မီးႀကိဳးေတြကို ကိုယ့္အိတ္ထဲက ကိုယ္စိုက္ထုတ္ၿပီး လဲလွယ္ရဦး မွာလား။ တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ေတြမွာ ထရန္စေဖာ္မာေပါက္ရင္လည္း ျပည္သူလူထုကပဲ စုေပါင္းက်ခံ ရတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနပါတယ္။ အခု မီတာခတုိးယူၿပီးရင္လည္းျပည္ သူလူထုက ကိုယ့္ေငြကိုယ္စုိက္ ထုတ္ၿပီး ျပင္ၾကရဦးမွာလား’’ စသျဖင့္ ေမးမိသည္။

ေနာက္တစ္ခု တင္ျပမိေသး သည္။  ‘‘လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထရန္စေဖာ္မာေတြ၊  မီးႀကိဳးေတြ ကို  အရည္အေသြးမျပည့္မီတဲ့ တ႐ုတ္ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူသံုး စြဲတယ္လုိ႔သိထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္လည္း ထရန္စေဖာ္မာေတြတဖုန္းဖုန္းေပါက္ၿပီး မီးမၾကာခဏပ်က္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဝိုင္ယာႀကိဳးေတြကိုလည္း တ႐ုတ္ျပည္က အရည္အေသြးမျပည့္မီတဲ့ႀကိဳးေတြ သံုးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြ ဓာတ္လုိက္ၿပီး မေသခ်င္ပါဘူး။ ေနာင္မွာေကာ တ႐ုတ္ျပည္ကပဲ မွာယူတင္သြင္းဦးမွာလား။ကြၽန္မတို႔ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္လံုၿခံဳခ်င္တယ္။ မီတာခတုိးေပးထားၿပီမို႔ ပစၥည္းေကာင္းကို  ႏုိင္ငံေကာင္းဆီကတင္သြင္းေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္’’ဟု ေျပာဆိုမိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးက အထက္ကိုတင္ျပေပးပါမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဆုိေဖာ္ရသူ။

ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြ ယခု လိုရွင္းလင္းပြဲမွာ တင္ျပစရာရွိ တာတင္ျပပါဆုိလွ်င္ စိတ္မွာရွိ သည္ကို ေျပာခြင့္၊ ဆိုခြင့္ရွိသည္ ဟု ထင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ လည္း ကြၽန္မတို႔လမ္းထဲမွ အိမ္နီး ခ်င္းလူငယ္တစ္ဦး လွ်ပ္စစ္ဝိုင္ ယာႀကိဳးျပတ္၍ ေရေျမာင္းအတြင္း ျပဳတ္က်ေနစဥ္ ေရေျမာင္းထဲသို႔ က်သြားေသာ  ေဘာလံုးကို ေကာက္ယူရင္း ဓာတ္လိုက္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုပင္ မိုး တြင္းကာလေရာက္ေနၿပီ။ ငွက္ သိုက္လိုျဖစ္ေနေသာ ဓာတ္တုိင္မွ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား စစ္ေဆး သည္ကို မေတြ႕ျမင္ေသးပါ။ မီး ႀကိဳးေတြေပါက္ၿပဲေနသည္။ မီး ပြင့္ေတြထြက္လာသည္ဟု တစ္စံု တစ္ေယာက္ကတုိင္ၾကားမွသာ ျပင္ဆင္တတ္သည္ကိုေတြ႕ျမင္ရ သည္။ မၾကာမီက အင္းစိန္မွေဆြ မ်ဳိးတစ္ဦးအိမ္သို႔  သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ အိမ္ေရွ႕ဓာတ္တုိင္ မွ ျပတ္က်လုလု ဝိုင္ယာႀကိဳးတစ္ ေခ်ာင္းကို ျမင္ခဲ့ရေသးသည္။ အိမ္ရွင္ကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ရန္သတိေပးခဲ့မိပါသည္။

ဓာတ္အားခတက္ယူၿပီး ရရွိလာေသာေငြကို ျပည္သူအတြက္က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမွာ သံုးစြဲမည္ဆုိသည္မွာလည္း အဓိပၸာယ္သိပ္မရိွလွ။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေငြေၾကးကို လွ်ပ္စစ္ဌာနမွာသာ စနစ္တက်ျဖစ္ေရးသံုးစြဲေစလိုပါ သည္။ ထရန္စေဖာ္မာေပါက္လုိ႔။ ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်လို႔ဆုိသည္မ်ား ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားအႏၲရာယ္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း မၾကားလိုပါ။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဟူသည္မွာ ႏုိင္ငံ တစ္ခုအတြက္ အာဟာရထမင္း ကဲ့သို႔ပင္ မရွိမျဖစ္ေသာအရာ။ ထိုအရာသည္ အသက္အႏၲရာယ္ လည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္ စစ္ဌာနကိုသာ ပစၥည္းပစၥယေရာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈပညာရပ္မ်ားအတြက္ ပါ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ ဆည္းေစလိုသည္။

 ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္မွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးလုိၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး မွာပင္ မီးမွန္မွန္မရေသး။ ၿမိဳ႕ငယ္ ငယ္ကေလးမ်ားဆုိသည္က မလင္းတခ်က္၊  လင္းတစ္ခ်က္။ ေက်းလက္မွာ မီးလင္းရန္က ေဝးလြန္းလွေသးသည္။ တုိင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔အျပားမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိမွသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးထင္းမီးေသြးေလာင္စာသံုးစြဲမႈအတြက္ သစ္ေတာခုတ္ထြင္မႈ သက္သာရာ ရႏုိင္ပါမည္။ ေက်းလက္ကျပည္ သူမ်ားကလည္း လွ်ပ္စစ္မီးကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္မွာ ေသခ်ာလွ သျဖင့္ တစ္တုိင္းျပည္လံုးလွ်ပ္စစ္ မီးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကေစလို သည္။

 အမွတ္တရေျပာရလွ်င္ ကြၽန္မငယ္စဥ္ကေလးဘဝမွစ၍ ကြၽန္မ၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပန္ျပားေက်းရြာက ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အနီးမွ   ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုကို စတင္တည္ေဆာက္စဥ္ကပင္ ေအာက္ေျခလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စမဟုတ္ပါ။ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ ထမ္းေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုႀကီးၿပီးလွ်င္ ငါတုိ႔ရြာမွာပါ လွ်ပ္စစ္ရႏိုင္မည္ဟု အထင္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိအထင္ျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ၊ စိတ္ပါလက္ပါ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုသူေတြရြာသို႔ ျပန္လာ တုိင္းေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ တို႔ တုိင္းျပည္ တိုးတက္ေတာ့မွာ။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြရေတာ့မွာ။ ငါတုိ႔ ရြာလည္း လွ်ပ္စစ္မီးရမွာပါ။ မီး ႀကိဳးေတြ သြယ္ေနၿပီေလ။ တုိ႔ရြာ ကို ျဖတ္ေတာ့မယ္။ လွ်ပ္စစ္က ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ရေတာ့မယ္ ဟု တဖြဖြေျပာရင္း ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရင္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထုိသူမ်ားသာ အသက္အရြယ္အိုကာ မင္းကာ ေသဆံုးကုန္ၾကသည္။  ရြာမွာ ေတာ့ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည့္ အရိပ္အေရာင္ေလး၊ နာရီပိုင္းေလးလွ်ပ္စစ္ရရွိရန္မွ်ပင္ မျမင္မိပါေသးေခ်။

တုိင္းျပည္၏ အေကာင္း အဆိုး၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးတုိင္း သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနမည္ထင္မိသည္။ဓာတ္အားခတုိးေကာက္ယူၿပီးေနာက္ မီး မွန္မွန္လာလွ်င္ ေတာ္ေသးသည္။ ေဟာ.. ေျပာရင္းဆုိရင္း ဤစာ ေရးေနရင္းပင္  မီးျပတ္ေခ်ၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာကို အျမန္ပိတ္ဦးမွ။

Author: မယ္ေငြဥ

7Day Daily