ႏိုင္ငံ့လံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အသံုးအႏႈန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/05/2014 04:56:00 PM
ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းဟာ အခုအခ်ိန္မွာ သာမာန္ျပႆနာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ မွတ္ယူလို႔မရေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံ့လုံၿခဳံေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာျပႆနာအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာမ်ိဳးဟာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းက ၾကည့္လို႔မရဘဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ ရႈျမင္ဖို႔လိုပါတယ္"ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ လည္းျဖစ္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးရဲထြဋ္ က ေျပာသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္ မွစ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ဧၿပီလ ၂ ရက္အထိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၆၈၂၀၉၆ ေကာက္ယူရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္၏၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေန ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူ ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕က သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အမည္ကိုသာ ထည့္သြင္းေပးရန္ အတင္းအက်ပ္ ေတာင္းဆိုလာသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကလည္း ၎အမည္ကိုေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ အသုံးအႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေရးမွာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ လူေပါင္း ၂၀၀ခန္႔ ေသေက်ခဲ့ရၿပီး ၂၆၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ေျခ ၈၆၁၄လုံးမီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူေပါင္းတစ္ သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားအား ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယေန႔တိုင္ ကူညီပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ "အခုလို သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္တဲ့ေနရာမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို အသုံးမျပဳတာ ဟာ သန္းေခါင္စာရင္း အက်ိဳးရလဒ္နဲ႔အႏွစ္သာရကို မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြကလည္း ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦး ခ်င္းစီရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြ ဆုံး႐ႈံးေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ေတြနဲ႔ အမွန္တကယ္ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးေဒၚခိုင္ခိုင္စိုးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က "တရားဝင္မွတ္တမ္းေတြ အရ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီလက္ထက္ ၁၉၃၁ခုႏွစ္က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့မႈ၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈေတြမွာ လက္ရွိဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြက ဘဂၤါလီလို႔ပဲ တရားဝင္လက္ခံေဖာ္ျပ သုံးႏႈန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးမွာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ရာမွာလည္း ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးလို႔ပဲ တရားဝင္သုံးစြဲခဲ့ ပါတယ္။အဲဒီေနာက္ပိုင္း ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးမွပဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ေျပာင္းလဲသုံးႏႈန္းလာတာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းေကာက္ တဲ့သူေတြကို ရန္ျပဳတာ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္လာတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္"ဟု ရွင္းျပခဲ့ သည္။

ဆက္လက္၍ ၎က "တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုေလ့လာ ၾကည့္တဲ့အခါ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ေဝါဟာရဟာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၅၀ ေက်ာ္ႏွစ္ေတြအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ မူဂ်ာဟစ္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြက တစ္ဆင့္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္မီ အေစာပိုင္း တုန္းက ဒီလိုျပႆနာေတြမရွိခဲ့ဘဲ အခုေနာက္ပိုင္းမွသာဒါကို သိသိသာ သာ ေရွ႕တန္းတင္လာတဲ့အတြက္ အခု လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းအေပၚမွာ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေဆာင္႐ြက္ လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္လို႔ပဲ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု သုံးသပ္ေျပာျပခဲ့သည္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးက အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္အျဖစ္ခံယူလ်က္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အင္တိုက္အားတိုက္ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစ ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ႀကဳံရမႈကိုၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္စိုးက "႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးအမည္ကိုႏိုင္ငံေတာ္က လက္ခံထားတာမရွိပါဘူး။ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းပုံစံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အမည္ထည့္သြင္းဖို႔ ခြင့္မျပဳပါဘူး။ တရားဝင္ရွိၿပီးသား လူမ်ိဳးအမည္ကို ေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူပါတယ္။ အဲဒီလူမ်ိဳးအမည္မွာ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး ဆိုရင္လည္း အဲဒီအမည္ကို လတ္တေလာ မေကာက္ယူေသးဘဲ တျခားအခ်က္အလက္ေတြကို ေျဖၾကားေပးမယ္ဆိုရင္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူေပးေနပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ေျပာတာနဲ႔ ဆက္မေကာက္ တာ မဟုတ္ပါဘူး"ဟု ေျပာျပသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က "အခုျဖစ္ေနတာက ဘာမွကိုေမးလို႔မရဘူး။ ေမးသမၽွကို လူနာမည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ အေဖနာမည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ အေမနာမည္႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ လူမ်ိဳး ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုၿပီး ေျပာေနတာမ်ိဳးေတြေတာင္ ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီး ဖိအားေပးတာ၊ၿခိမ္းေျခာက္တာ၊ ခြဲျခားတာမ်ိဳး မရွိဘူးလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခ်င္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုပဲရွိပါတယ္" ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ဧၿပီ ၁ ရက္ထုတ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္မူ "လူမ်ိဳးအမည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျဖၾကားလို သူမ်ား ကိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈမျပဳျခင္းအေပၚ အလြန္စိုးရိမ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း" ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ အသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနအေပၚ"ဒါဟာ သန္းေခါင္စာရင္း အက်ိဳးရလဒ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ပါဘူး။ ဒီအသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမွာအၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာမွာကို မလိုလားပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ဒီအသုံးအႏႈန္းကို ေရွာင္ရွားေဆာင္႐ြက္တာဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး အတြက္၊ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ ေရရွည္ေျမာ္ေတြး စဥ္းစားေပးရမယ့္ မၽွတတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူ လူထုသိေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ အစၥလာမ္ကိုယ္စားလွယ္ ဟာဂ်ီဦးေအးလြင္ကလည္း "ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ၊ ဥပေဒေတြ ဘယ္လိုပဲရွိရွိ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည့္၀တဲ့လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရဖို႔ ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းေရးကိုပဲ ေလာေလာဆယ္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္ေစလိုတာဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ရခ်င္တဲ့ အခြင့္အေရးကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သြားတဲ့အခါ ရသင့္ရထိုက္ တယ္လို႔ ထင္တဲ့ဟာကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ နည္းလမ္းတက် ျပန္ၿပီး ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဦးစားေပးေပါ့။ ဦးစားေပးကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး။ ဒါမွလည္းအားလုံးရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္မယ္"ဟု ၎၏အျမင္ကို သုံးသပ္ေျပာျပခဲ့သည္။

MOI Webportal Myanmar