မ်ိဳးသိန္းအီလက္ထေရာနစ္ဂိုေဒါင္ကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/05/2014 10:29:00 AM


ေၾကးမံု၀င္း   |   Thursday, 03 April 2014

၆၈ လမ္း၊ က်န္စစ္သားလမ္းႏွင့္ေဇာ္ဂ်ီလမ္းၾကားရွိ ဂိုေဒါင္တစ္လံုးတြင္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းမ်ား
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည္ဟုဆုိကာ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီ
သို႔ တုိင္ၾကားလာသည့္အတြက္ အဆိုပါေနရာရွိ မ်ိဳးသိန္း အီလက္ထေရာနစ္၏ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
ဂိုေဒါင္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က စတင္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း
မ်ား မေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ပုိင္ရွင္ထံ ဂိုေဒါင္ျပန္အပ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ Mobile Team အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ဆုိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စစ္ေဆးတဲ့အဖြဲ႕မွာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ႔စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊
တုိင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုယ္စားလွယ္၊ အေကာက္ခြန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊
မီဒီယာနဲ႔ နယ္ေျမခံရဲစခန္းက နယ္ထိန္းလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

စစ္တဲ့ေနရာမွာ ေတြ႔ရွိတဲ့ပစၥည္းေပၚမူတည္ၿပီး ဒီပစၥည္းက ႏိုင္ငံေတာ္က ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့
ပစၥည္းလား၊ ဂ်ဴတီနဲ႔ သြင္းတဲ့ပစၥည္းလားဆိုတာ စစ္ေဆးပါတယ္။ ဂ်ဴတီနဲ႔သြင္းတဲ့ပစၥည္းမွာမွ စီးပြား
ကူးသန္းမွာ လုိင္စင္ယူရတဲ့ပစၥည္းနဲ႔ လုိင္စင္မယူဘဲ တင္သြင္းလုိ႔ရတဲ့ပစၥည္းဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကေတာ့ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွာ သြင္းကုန္ေၾကညာလႊာ(အိုင္ဒီ)လုပ္ၿပီးမွ အခြန္
ေဆာင္ၿပီးမွ သြင္းရတာပါ။ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးကို အဓိကထားစစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကတင္သြင္းတဲ့ပစၥည္း
ေတြ လက္၀ယ္ထားရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္
ေဆာင္ထားေၾကာင္း အိုင္ဒီရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ပစၥည္းအားလံုးဟာ အခြန္ေဆာင္ၿပီးသြင္းလာတဲ့ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အေထာက္အထား
မူရင္းျပႏိုင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပစၥည္းေတြကို ျပန္ေပးပါတယ္။ မ်ိဳးသိန္းဂိုေဒါင္ကို စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ
က်န္တဲ့ပစၥည္းေတြက အုိင္ဒီျပႏိုင္ေပမယ့္ ပစၥည္း ၂၉ မ်ိဳးက ရန္ကုန္က လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကုမၸဏီႀကီး
ေတြက ၀ယ္ယူထားတဲ့ မူရင္းေဘာက္ခ်ာကိုပဲ ျပႏုိင္တဲ့အတြက္ အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြက သူတို႔
တရား၀င္သြင္းထားေၾကာင္းအေထာက္အထား အုိင္ဒီမူရင္းကို လာျပရပါတယ္။ ငါးရက္ၾကာစစ္
ေဆးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္ၾကားထားသလုိ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းေတြကို လံုး၀မေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ပိုင္ရွင္ကို ဂိုေဒါင္ျပန္အပ္လုိက္ပါၿပီ"ဟု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္စားသံုး
သူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ မႏၲေလးဧရိယာအတြင္း ယခုကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမွာ ပထမဆံုး
အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးသိန္းလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဂိုေဒါင္ရွိ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၅၄ မ်ိဳး၊ ပစၥည္းအေရ
အတြက္ေပါင္း ၄၂၇၇ ခုကို အခြန္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္
စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ ကန္႔သတ္ကုန္မ်ားကို
အဓိကထား စစ္ေဆးၿပီး တင္သြင္းထားသည့္ပစၥည္းမ်ားကို အုိင္ဒီမျပႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္
သိမ္းယူၿပီး အေကာက္ခြန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း အေရးယူကာ ပစၥည္းလက္၀ယ္ထားရွိသူကိုမူ
ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္းကို တင္သြင္းေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ၂၀၁၂ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ အက္ဥပေဒအရ
အေရးယူေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ျမန္မာတိုင္မ္း